Tallene er basert på Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene.

I august mistet 17 livet i trafikken, noe som er fire flere enn i fjor. Likevel er de samlede ulykkestallene på vei ned.

– Vi er glade for den positive utviklingen. Vi kan være på vei mot det laveste antall omkomne i på norske veier på 70 år. Veiene er blitt bedre, bilene sikrere og førerne kjører bedre, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Flest i Hordaland

Hordaland har vært hardest rammet så langt i år med åtte drepte, mens Akershus, Rogaland og Oppland alle har sju omkomne.

Finnmark og Aust-Agder er de eneste fylkene som ikke har hatt en eneste dødsulykke hittil i år.

76 hittil i år

I løpet av de åtte første månedene i 2017 har 76 omkommet i trafikken, noe som er 21 færre enn på samme tidspunkt i fjor. I hele 2016 omkom 135 på norske veier.

Ulykkene er spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Møteulykker og utforkjøringer dominerer statistikken over dødsulykkene.

Voksne menn dominerer statistikken. Av de 76 kom har omkommet så langt i år, er 55 menn og 21 kvinner.

I verdenstoppen

I 2017 var Norge for andre år på rad et av Europas beste trafikksikkerhetsland – med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest ulykkesrisiko.

– Vi har satt oss høye mål. Skal vi nå disse kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målrettet, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis, sier Ranes.

Alle må bidra

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt.

– Om alle hadde holdt fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og vært rusfri, så hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, avslutter Ranes.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00