Totalt er det registrert 130.700 sauer i Hedmark i 2016, mot 126.222 året før. Av de registrerte sauene gikk 114.357 på utmarksbeite i året som var.

Det vil si at Fylkesmannen gikk med på at i underkant av tre prosent av sauene ble tatt av rovdyr. Det totale beløpet utbetalt er 8.284.505 kroner for de 3053 sauene.

I Hamar ble 60 søyer og lam erstattet, i Ringsaker 447, i Stange 230 og i Løten 65 dyr.

Rendalen er den kommunen hvor man fikk erstatning for flest dyr, med 514 totalt. I Trysil fikk man erstatning for 4 sauer.

Tar man med storfe, geit og hest, var det totalt 137.810 dyr som ble sluppet på beite i Hedmark i år, ifølge tall fra Fylkesmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00