Midler til rekruttering og kompetanse i landbruket tildeles fylkeskommunene som følge av jordbruksoppgjøret. Hedmark fylkesråd har fordelt potten på 300.000 kroner slik:

Hedmark Bondelag får 160.000 kroner til kursene «Unge bønder».

«Eierskifte» og «HMS-Tryggere sammen», Landbrukskontoret i Ringsaker, får 45.000 til Kornskolen på Hedmarken 2018.

Landbrukskontoret i Kongsvinger er innvilget 45.000 kroner til Kornskolen for Eidskog, Grue og Kongsvinger.

I tillegg får Landbruksråd Innlandet ved Oppland Bondelag 50.000 kroner til en temakonferanse for landbruket.

Fylkesrådet ser positivt på disse ulike kompetansehevende tiltakene, som de mener styrker landbruket i Hedmark. Her gis det både grunnleggende kunnskap for unge i rekrutteringsfasen, organisatorisk påfyll og produksjonsfaglig kompetanseheving.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00