Det var tirsdag morgen UP avholdt fartskontroll på fylkesveg 84 like ved Olrud.

Strekningen har en lovlig fartsgrense på 60 km/t, men i løpet av den drøye timen kontrollen pågikk, var det mange som brøt trafikkforskriften.

Bård Einar Hoft, som er operasjonleder ved Innlandet politidistrikt, forteller til HA at 17 personer fikk et forenklet forelegg, mens en person fikk sitt førerkort beslaglagt og ble anmeldt.

Denne personen ble målt til 90 km/t.

Hoft forteller at UP har hatt og vil fortsette å ha mange kontroller i det som omtales som "utsatte strekninger".

- Jeg vil si at det er relativt mange som blir tatt når kontrollen varer såpass kort som rundt halvannet time, sier Hoft.

Bøtsatsene

Her er forøvrig satsene og grensene når det gjelder bøter og beslaglegging av førerkort i de ulike fartsgrenser:

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t - kr 800
 • til og med 10 km/t - kr 2 100
 • til og med 15 km/t kr - 3 800
 • til og med 20 km/t -  kr 5 500
 • til og med 25 km/t - kr 8 500
 • Fra og med 26 km/t - førerkortbeslag

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er:

 • til og med 5 km/t - kr 800
 • til og med 10 km/t - kr 2 100
 • til og med 15 km/t - kr 3 400
 • til og med 20 km/t - kr 4 700
 • til og med 25 km/t - kr 6 400
 • til og med 30 km/t - kr 8 500
 • til og med 35 km/t - kr 10 200
 • fra og med 36 km/t - førerkortbeslag.

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • Samme som ved 70 eller høyere
 • 36 km/t til og med 40 km/t kr 10 650
 • fra og med 41 km/t - førerkortbeslag
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00