Det ble resultatet da Statens vegvesen kontrollerte tunge kjøretøy tre forskjellige steder i Hedmark torsdag.

Blant funnene var blanke dekk (på vinterføre) og hjul som manglet to hjulbolter.

Tre førere blir anmeldt for grove brudd på reglene for kjøre- og hviletid.

Kontrollene ble avviklet på Husum i Løten, på Tynset og ved Magnor.

Lastebilen som manglet to hjulmuttere ble stoppet på Husum.

Kjøretøyet med blankslitte dekk ble stoppet på Magnor mellom Kongsvinger og svenskegrensa.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00