I Hedmark fylke er det strekningen fra Kolomoen i Stange til Akershus grense som påvirkes.

Her blir bompengesatsen satt ned fra 27 kroner til 24 kroner.

Den nye "lavprisen" er fortsatt 1 krone høyere enn prisen var til økningen 7. august i fjor,

STATENS BEGRUNNELSE

I en pressemelding mandag morgen skriver Statens vegvesen følgende:

"Bompengetakstene endres som følge av at Stortinget har bevilget et tilskudd for å redusere bompengetakster utenfor byområder.

Tilskuddet vil gis årlig forutsatt at Stortinget årlig bevilger penger til ordningen.

Målet med tilskuddet er å redusere bompengebelastningen for bilister og motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen."

HER ER DE NYE TAKSTENE

Vegdirektoratet har godkjent at følgende takster skal gjelde fra 1. mars 2018:

Bomstasjoner Takstgruppe 1         Takstgruppe 2

E6 Hovinmoen - Dal Kr. 21                 Kr. 33

E6 Dal – Boksrud Kr. 21                     Kr. 33

E6 Boksrud - Minnesund Kr. 16           Kr. 26

E6 Minnesund – Hedmark Kr. 22         Kr. 35

E6 Akershus - Skaberud Kr. 22           Kr. 37

E6 Skaberud – Kolomoen Kr. 24         Kr. 41

BILLIGERE OG DYRERE

Prisen for hele strekningen fra Kolomoen til Gardermoen blir altså 126 kroner - 14 kroner mindre enn i dag.

For ordens skyld: Det er fortsatt ni kroner dyrere enn den samme strekningen kostet inntil 7. august i fjor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00