- Det var ikke markedet som sviktet. Årsaken til konkursen ligger i selskapet. Vi var ikke dyktige nok!

Det sier styrelederen for Smart Kjøkken AS - Nils Arne Nordheim (68) til HA.

Nordheim, som i mange år var banksjef med ansvar for bedriftsmarkedet i Sparebanken Hedmark, er nå pensjonist med et 20-talls styreverv.

Han er åpen på at konkursen i Smart Kjøkken AS skyldes interne forhold.

13 mister jobben

Smart Kjøkken AS drev hovedsakelig med kjøkkenfornying. Det vil si at firmaet tok mål av kunders kjøkken og leverte nye dører, skuffer, benkeplater etc slik at eksisterende kjøkken fikk et løft.

Selskapet er registrert med følgende eiere:

Ola Houmb (66) fra Brumunddal, Torbjørn Hagelund (64) fra Nes og Morten Bussesund (64) fra Nøtterøy. De to første hadde 33,95 prosent av aksjene. Bussesund hadde de siste 32,1 prosentene.

Firmaet ble etablert i 2004.

I tillegg til de 13 ansatte som mister jobben så blir nesten like mange selvstendige næringsdrivende som har montert kjøkken for Smart Kjøkken berørt av konkursen.

INGEN KOMMENTAR

Et tidligere navn på firmaet er Innredningssystemer AS.

Smart Kjøkken AS hadde i forfjor 23,8 millioner kroner i driftsinntekter, etter pen vekst år for år.

I årene 2015, 2014 og 2013 gikk selskapet med meget beskjedne overskudd. De to årene før det driftsresultat på mellom en halv million og en million kroner.

Da HA hadde en stor reportasje om firmaet i 2013 fortalt Ola Houmb at firmaet satset en del på innredning av brakkerigger og lignende - i tillegg til vanlige kjøkken.

Ola Houmb sier mandag til HA at Morten Bussesund har overtatt som daglig leder. Houmb ønsket ikke å uttale seg om konkursen, men viser til styreleder Nordheim.

TRØBBEL I JANUAR OG FEBRIAR

- Da jeg gikk inn i styret i oktober så det greit ut. Selskapet var eid av tre seniorer som jobbet hardt, sier Nordheim og fortsetter:

- I januar og februar la vi om salgsorganisasjonen. Vi slet med å få dette til å fungere, og det ble dårlig salg. I mars begynte ting å fungere bedre, men etter påske har salget vært for dårlig. Vi har også slitt en del med kundefordringer. Hvis vi ikke leverer helt perfekt så får vi heller ikke fullt oppgjør før alt er på plass, sier Nordheim.

11 millioner i gjeld

Han sier at selskapet har levert og montert om lag ett tusen "nye" kjøkken i året.

- Da vi fikk se regnskapet for utgangen av april, så vi at det var så svakt og at likviditeten var så dårlig at det var uforsvarlig å drive videre, sier Nordheim.

For første gang på over 30 år måtte han ta et selskap til  skifteretten ved å begjære oppbud.

Nordheim sier at samlet gjeld er på om lag 11 millioner kroner og at de bokførte aktiva, varelager og kundefordringer, er på  seks-sju millioner kroner.

Om lag åtte millioner kroner av gjelden er til eksterne aktører, for det meste bankforbindelse Nordea og leverandører.

Nordheim erkjenner at boet ikke kan påregne å få inn like mye som de bokførte verdiene utgjør.

- De tre eierne har sagt at de vil stille opp, i samarbeid med bostyrer, for å få ferdigstilt de ordrer som er under arbeid, understreker Nordheim.

AVVENTER BANKEN

Bobestyreren, Ann Kristin Bogen (52) i Stange-firmaet Advokat Ann Kristin Bogen & Co AS, sier til HA at hun ennå ikke har lyktes med å få kontakt med Nordea bank:

- Smart Kjøkken har en del penger utestående fordi sluttopgjøret ikke kommer inn dersom det gjenstår små mangler som ei dør eller en list. I samarbeid med banken ønsker vi å få ferdigstilt kjøkkenene, også av hensyn til kundene, sier Bogen og legger til:

- Firmaene Smart Kjøkken Rudshøgda AS og Smart Kjøkken Gran AS er heleide av Smart Kjøkken  AS og inngår i boet. De kan fortsatt reddes, hvis noen ønsker å overta. Men bortsett fra én ansatt i Smart Kjøkken Gran så blir knapt noen personer berørt av eventuelle avviklinger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00