Til sammen har 12. 252 søkere satt ett av HINN sine utdanningstilbud øverst på sine prioriteringslister, når vi ser samordnet opptak og de lokale opptakene under ett. Det skriver høgskolen i en pressemelding.

Det er en økning på 810 førsteprioritetssøkere, eller en oppgang på hele 10,2 prosent, sammenlignet med hva de to tidligere høgskolene oppnådde hver for seg i fjor.

Det kan vises til positiv utvikling ved alle studiestedene i den nyfusjonerte høgskolen.

Som kjent fusjonerte Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer 1. januar 2017 og ble Høgskolen i Innlandet.

- Det har vært knyttet en viss spenning til om den nye høgskolen ville klare å markere seg i årets konkurranse om studentene, men som tallene nå viser var det liten grunn til bekymring, sier konstituert rektor Anna L. Ottosen.

Øker

Søkningen til høyere utdanning i Norge øker med 2,7 prosent på landsbasis viser tall fra Samordna opptak. Høgskolen i Innlandets økning er på 3,32 prosent. Det vil si at HINN øker sin markedsandel i skarp konkurranse med andre universiteter og høgskoler.

6.148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg via samordna opptak. Det er 198 flere enn i fjor, og innebærer altså en økning på 3,32 prosent. Høgskolen har 2,08 søkere pr studieplass.

- Dette må vi være veldig godt fornøyde med, sier Ottosen, men legger til at det er noen få men viktige områder der vi gjerne skulle hatt høyere søkertall.

- Vi er litt bekymret for utfordringene med å få flere søkere til lærerutdanningene våre. Det er viktige utdanninger for regionen vår, og våre lærerutdanningstilbud får gode skussmål både fra studentene og fra skolene som tar imot ferdigutdannede lærere fra oss, sier rektor.

- Noe av forklaringen kan ligge i den normale utferdstrangen hos ungdom, som gjerne trekkes mot de store byene. Vi ligger midt imellom to populære storbyer med lærerutdanninger, og av søkerstatistikken ser vi at ungdom også fra innlandsfylkene søker seg til lærerutdanningene der. Vi må fortsette vårt arbeid med å uteksaminere gode lærere fra Høgskolen i Innlandet slik at flere ser mulighetene som ligger hos oss, sier Ottosen.

Lokalt opptak

Det nasjonale samordna opptaket forteller bare halve historien om årets søkning til Høgskolen i Innlandet. HINN har nemlig nesten like mange søkere i de såkalte lokale opptakene, som hovedsakelig gjelder masterutdanninger og ulike tilbud om etter- og videreutdanning.

I lokalt opptak har 6 104 personer søkt studier ved HINN som sitt førstevalg. Det er 612 flere enn i fjor, eller en økning på 11,1 prosent.

Masterutdanningene som tilbys ved HINN rekrutterer stort sett godt i forhold til tilgjengelige studieplasser.

-Dette er viktig for en institusjon med universitetsambisjoner, påpeker rektor. Jeg merker meg med glede at de nye tilbudene våre på masternivå ser ut til å slå godt an i markedet.

De nye masterutdanningene er Master i utdanningsledelse – 2. studieår som har fått 62 søkere, Master i kroppsøving/idrettsfag med 52 søkere, Master i klinisk sykepleie med 22 søkere og Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge som har fått 20 søkere.

Når en ser på de samlede tallene fra samordna opptak og de lokale opptakene under ett er det positiv utvikling for alle studiestedene ved HINN.

Størst prosentvis økning i antall førsteprioritetssøkere har Elverum med hele 17,8 prosent. Det er særlig sykepleieutdanningene som trekker til seg søkere. De tre variantene av bachelor i sykepleie har 140 flere søkere i år enn i fjor. Også helsesøsterutdanningen er svært attraktiv, med 145 flere søkere enn i 2016. Det er også en fin utvikling for idrettsutdanningene i Elverum.

Rena opplever en samlet økning på 514 flere førsteprioritetssøkere, eller 10,5 prosent. Her er det særlig utdanningstilbudene innen krise og beredskap som øker mest, men det er også stor økning i interessen for økonomiutdanningene. Masterutdanningene innen økonomi og ledelse som tilbys på Rena er også populære.

Hamar øker

Hamar øker sine førsteprioritetssøkere med 6 prosent. Praktisk-pedagogisk utdanning hadde en svært stor økning i interessen i fjor, og i år igjen øker interessen med over 200 førsteprioritetssøkere. I tillegg er masterutdanningene i tilpasset opplæring og i næringsrettet bioteknologi store vinnere på Hamar. Det nye årsstudiet i Augmentet & Virtual Reality som tilbys som en videreutdanning har fått 30 søkere.

Studiested Lillehammer har fått 175 flere førsteprioritetssøkere i år sammenlignet med i fjor. Det er en økning på 4,6 prosent. Masterutdanningene i spesialpedagogikk, i karriereveiledning og i innovasjon har alle fin økning i søkerinteressen. Utdanningene innen vernepleie, barnevern og sosialt arbeid er fortsatt svært populære. Det er også stor interesse for de idrettsrelaterte utdanningene på Lillehammer.

Når det gjelder studiested Evenstad/Blæstad ser bildet ved første øyekast negativt ut, men tilbakegangen i antall førsteprioritetssøkere på 9,8 prosent, eller 45 færre personer, kan ene og alene tilskrives at masterutdanningen i bærekraftig landbruk kun tilbys annethvert år. I fjor hadde dette programmet 62 søkere, mens det i år altså ikke tas opp studenter på denne masterutdanningen. Det andre masterprogrammet på avdelingen, master i anvendt økologi, fortsetter å øke i attraktivitet. 

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.