Røe Isaksen presiserer overfor HA at det er litt sleivete å kalle milliongaven en medgift til de nygifte i Høgskolen i Hedmark og Høgskolen på Lillehammer. Dette er såkalte SAKS-midler som Kunnskapsdepartementet har satt av til høyskoler og universiteter som har slått seg sammen. Hittil er det fordelt 125,5 millioner kroner og det var altså sluttpotten som Høgskolen i Innlandet mottok.

Røe Isaksen sier videre at han er stolt over å få være statsråd på et tidspunkt da høgskolemiljøet på Lillehammer og i Hedmark er blitt en enda mer solid. Dette er nå en institusjon med sterkere fagmiljø som vil bidra til å heve kvaliteten på høyere utdanning, sier han

– NTNU fridde til Gjøvik, men Lillehammer og Hedmark sa nei til dette giftermålet. Hadde du sett en samling i begge de to fylkene, Røe Isaksen?

– Jeg mener det er styrke for våre utdanningsinstitusjoner at Gjøvik har link til NTNU. Vi har nå fått færre og mer solide institusjoner med sterkere fagmiljøer. En vellykket fusjon krever evne og vilje til gjennomføring, men også ressurser. Derfor bidrar regjeringen med ekstra midler til de institusjonene som har fusjonert.

Hamar vil bli styrket

Kunnskapsministerens inntrykk er at Hamar i framtida vil få en enda sterkere rolle som lærested.

– Hamar har vært lærested siden middelalderen og stedet har utdannet lærere i 150 år. Nå har vi en fusjon i Innlandet. Det handler først og fremst om å ville bli bedre sammen. Alle partnerne i den nye høgskolen bringer noe bra til torgs. Den nye helheten kommer til å bli bedre enn delene var hver for seg, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Rektor var stolt

Rektor Cathrine Skretting viste til at studieåpningen mandag var en merkedag for høgskolen fordi det er første gang studenter tas inn på Høgskolen Innlandet.

Det har selvsagt vært studenter i Hamar før, men de var studenter ved Høgskolen i Hedmark.

– Siden 2016 har Høgskolen i Hedmark slått seg sammen med Høgskolen i Lillehammer til Høgskolen i Innlandet. Dere som er nye studenter nå er altså studenter ved en høgskole som er litt over sju måneden gammel, sa Skretting.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00