Fylkesrådet bruker 102.500 kroner av potten til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

«Fylkesrådet understreker viktigheten av å styrke landbruket gjennom tiltak som er målrettet og spisset mot økt rekruttering», heter det i vedtaket, som forutsetter at Hedmark Landbruksselskap innvilger samme beløp som fylkeskommunen.

Mat- og landbruksfestivalen «Midt i matfatet» arrangeres 21. til 23. september. Landbruksnæringa ønsker at flere ungdommer skal få øynene opp for alle de spennende utdanningsmulighetene og jobbmulighetene som finnes innen matproduksjon og foredling i Hedmark. Fredagen på messen har tidligere vært «viet» til 10. trinn fra de nærliggende kommuner. I år ønsker arrangørene å invitere alle 9. trinns elever i hele fylket til Vikingskipet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00