• VIL BYGGE I OTTESTAD: Børre Johnstad fotografert i Åsbygda hvor han har satt i gang boligutbygging.
    FOTO: Henning Holter Christensen

Nylig kom Johnstad og Boligpartner med et utspill om økt boligbygging i Ottestad. Området er vekstmål nummer én i Stange, men det finnes ikke tomter, sa han. Johnstad har fremmet innspill til arealdelen i kommuneplanarbeidet om å landbruksjord til boligformål. Bøndene mener Åkershagan dekker behovet i 10 år framover.

Må være matproduksjon

Lars Opsal jr., talsperson i Jordvernalliansen i Hedmark og nestleder i Hedmark Bondelag, krever at Stange må ikke bare sette foten på bremsen. Stange må sette ned foten og si nei til all omdisponering av dyrket mark til bolig- og næringsformål.

– Etter vårt syn framstiller både Johnstad og Boligpartner som om de tar for seg samfunnsutviklingen og målene om befolkningsvekst i Ottestad, men i realiteten meler de sin egen kake. Boligpartner bygger eneboliger og flermannsboliger, ikke blokk. Å få legge under seg flate jorder er selvsagt enhver ferdighusprodusents våte drøm, sier Opsahl.

Lederen henviser til 22 dekar hvor Johnstad tidligere hadde gartneri ved Arstad skole og hvor det er planlagt boliger.

– I tillegg ønsker Johnstad å få aksept for utbygging på svært produktive og gode jordbruksarealer på Maihaugen i retning riksveg 222. Utbyggerne tar knapt nok med i beregningen det store utbyggingsprosjektet som er på gang på Åkershagan. Her skal det bygges ut 750–800 nye boliger til 1.500–2.000 mennesker. Utbyggingsområdet er 173 dekar stort, sier Opsahl.

Frykter pensjonistby

– Johnstad har pekt på at folk som flytter fra blokk i Oslo ikke ønsker å flytte til blokk på Åkershagan, har du ikke forståelse for det?

– Nei, man frykter at Åkersvika Eiendom skal bli en pensjonistby. Vi tror at folk vil flytte fra sine eneboliger til blokker og dermed vil det frigjøres et stort antall boliger for småbarnsfamilier. Fortetting er et godt og nødvendig grep i seg selv for å bygge opp urbaniteten og attraktiviteten i området. Mange ønsker å bo sentralt, og nåtidas byggemønstre viser at folk ikke har noe imot å bo tett. I framtidas urbaniserte og klimabevisste boligmønster vil eneboligen være på vikende front.

Leder i Stange Bondelag, Thor Ludvig Løken, sier han blir provosert av forslaget om boliger med hage på dyrket mark.

– Det er mange muligheter for fortetting. Jorda er altfor dyrebar til å bygges ned. Nå må vi tenke nytt, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00