Det er ikke tilfeldig at det er bakeriet i Moelv som blir valgt som møteplass, da HA treffer Merethe Sandum, Arne-Jørgen Skurdal og Ove Gjesdal. De to førstnevnte er turistsjefer i henholdsvis Hamarregionen og Gjøvikregionen, mens sistnevnte er daglig leder i Visit Lillehammer. Da blir Moelv omtrent så midt i mellom de største mjøsbyene, som det går an å komme.

Alle disse tre lederne har samme jobb: De skal sørge for at reiselivsbransjen blomstrer i Innlandet i årene som kommer.

Knyttes mot hovedstaden

Og selv om de alle er opptatte av at det skal være et godt samarbeid på tvers av fylkesgrensene, forsøker de å se litt større på tingene.

– Vi tenker enda større enn Innlandet. Derfor ble det undertegnet en avtale på Hoel Gård for to år siden, som ble starten på det samarbeidet som heter Osloregionen, forteller Merethe Sandum.

Osloregionen består av hovedstaden, Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner.

– Østlandet har vært for dårlig til å organiserer seg, hvis en sammenlikner med fjord-Norge og Nord-Norge, mener Sandum.

Tanken med Osloregionen er å markedsføre en samlet pakke til utlandet. De samme turistene som lander med fly på Gardermoen, eller legger til kai i havnen i Oslo, skal lokkes nordover til Innlandet.

– Infrastruktur er alfa og omega for å få dette til, mener Arne-Jørgen Skurdal i Gjøvikregionen.

Trengs mer kunnskap

Noe turistsjefene er enige om, er at det trengs mer kunnskap om hvordan reiselivsnæringen påvirker økonomien og regionen. Nå har reiselivsorganisasjonene samlet seg rundt et treårig prosjekt kalt «Bærekraftige opplevelser i reiselivet», i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning og Norsk Institutt for Naturforskning.

Her er det særlig to temaer som er interessante for reiselivsnæringen. Det ene går på hvordan opplevelsesreiser og tematurer har blitt viktig for turister. Det andre går på bærekraft, og hvordan Innlandet skal bli en attraktiv helårsdestinasjon.

– Her har vi store muligheter. Vi bor i en region med fire markante årstider, mener Merethe Sandum. Hun ser et behov for mer kunnskap i bransjen.

– Vi trenger en god verktøykasse, sier Sandum.

LES OGSÅ: Reiselivet vil ha OL til Innlandet i 2030

"Rallarvegen" rundt Mjøsa?

Mjøstråkk, med sin 250 km lange løype rundt Mjøsa, kan være et utgangspunkt for en Innlandsvariant av Rallarvegen.

Løypa strekker seg i en sløyfe rundt Mjøsa, fra Minnesund til Lillehammer. Merethe Sandum, turistsjef for Hamarregionen ser for seg et samarbeid mellom mjøsbyene som gjør det mulig å ta med seg sykkelen både på toget, bussen, eller til og med på Skibladner.

– Om vi får i stand en ordning med felles utleie av sykler, i kombinasjon med ulike transportmuligheter - så kunne dette vært et bredt tilbud med lav terskel, mener Sandum.

Hun viser til Telemark, der de har fått til noe liknende med kanalbåtene.

– Vi bør løfte sykkel som satsning. Jeg mener vi også må tenke på hvordan vi kan gjøre det enkelt for kunden å være gjest i regionen vår, sier Sandum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00