– Vi ser nok en gang at de store vinnerne er de med størst inntekt og formue, mens vanlige folk må betale for festen, sier Trettebergstuen til HA, etter at finansminister Siv Jensen i dag klokken 10.00 presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett.

savner satsing på skog og jord

Trettebergstuen mener at budsjettet ikke signaliserer en storstilt satsing på bioøkonomi, noe som har vært etterlyst i Hedmark.

– Skuffende for Innlandet. Regjeringen bruker ikke mulighetene til å satse innen jord, skog, bioøkonomi og de næringene der vi ellers har fortrinn. Vi har muligheten til å være spydspiss i det grønne skiftet, men regjeringen satser ikke, sier Trettebergstuen.

Hun er heller ikke fornøyd med utsiktene til kommuneøkonomien. Regjeringen ønsker å gi kommunene 3,6 milliarder ekstra i 2018.

– Kommuneøkonomien er for stram, og vil ikke kunne gi velferdsløft til folk det neste året, mener Ap-politikeren.

– Men får ikke kommunene 3,6 milliarder ekstra?

– Jo, men gitt lønns- og prisvekst, samt pensjonsutgifter, spises den veksten opp før kommunepolitikerne får begynt å snakke om eldreomsorg, lærere og barnehager, svarer Trettebergstuen.

Skuffet andersen

Også stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv) er skuffet.

- Kommuneøkonomien er alt for svak. SV vil styrke kommunene med flere milliarder, sier hun.

Hun lister opp følgende punkter som hun mener er svakheter i budsjettet:

* Regjeringa viser nok engang at de ikke setter eldreomsorg foran skattelette.

* Vanskeligstilte får ingen håndsrekning, ressurskrevende tjenester kuttes og det er ingen opptrapping verken på barnevern, psykiatri eller eldreomsorg.

* Det mangler mye penger i kommunene for å følge opp både behovet for flere lærere. I tillegg mangler det penger til mer forebygging av ekstremvær, noe KS også nå slår alarm og og som SV har foreslått lenge.

* En kan jo ikke si opp folk i barnevernet for å få renset opp i overvannsledninger.

* Støtten til bredbånd er kuttet , samtidig som samfunnet skal digitaliseres.

* Mer aktiv nedleggingspolitikk for distriktene skal en vel lete lenge etter. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00