For Vedum savner blant annet satsing på nye samferdselsprosjekter i budsjettet.

– På samferdsel følger man planen som har blitt lagt, men det er ingen nye satsinger for Hedmark. Det er i hovedsak et budsjett som bærer preg av nesten ingen nye grep for Hedmark, sier Vedum til HA.

– På stedet hvil?

– Ja, det er det. Og det at regjeringen på sin hjemmeside som punkt nummer to for Hedmark, løfter frem at de foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, er illustrerende, fastslår Sp-lederen.

KRITISK TIL HV-KUTT

Vedum mener at bredbåndsutbygging er viktig for både Hedmark og Oppland, og savner en satsing her. 

– Det at man halverer støtten til bredbåndsutbygging, er veldig dumt, sier Vedum, som også er kritisk til at pendlerne får dårligere kår. 

– Pendlerne får skatteskjerpelser, og kommer dårlig ut, sier Sp-lederen.

– Det er også synd at man kutter i Heimevernet. Det er den delen av Forsvaret som har litt volum, og har litt tilstedeværelse lokalt. 

VIL HA PENGER TIL BIOØKONOMI

– Hva vil dere i Senterpartiet og opposisjonen gjøre fremover nå?

– Vi kommer til å være veldig opptatt av kuttene i Heimevernet, og det er noe jeg kommer til å fremme veldig kraftfullt. Heimevernet er en viktig del av den lokale beredskapen. Så vil vi gjøre det vi kan for bredbånd, sier Vedum, og legger til at kommuneøkonomien, bemanning i politiet og det å binde store midler til store prosjekter på veg og jernbane også vil være viktig i et Hedmark-perspektiv.

Og til slutt vil han slå et slag for skog- og jordbruksnæringene.

– Det hadde vært fint med mer midler til å utvikle bioøkonomien i Hedmark, sier Vedum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00