Bane Nor har fått i oppdrag å utrede nærmere en rekke forhold ved begge jernbanetraseene gjennom Hamar, for at kommunaldepartementet kan fatte sin beslutning.

Resultatet ble lagt fram på et møte i departementet mandag, hvor Hamar kommune også var invitert og stilte med blant andre ordfører Einar Busterud, jernbanepolitisk prosessveileder Stig Vaagan og assisterende rådmann Terje Halvorsen.

Lavere kulvert-topp

Bane Nor har sett mer detaljert på å senke kulverten i det vestre alternativet.

Gjennom å senke plattformområdet med én meter, endret konktaktledningssystem og ved å skyve taket på kulverten med 50 til 75 meter vestover, mener de at kulverttoppen kan gjøres 3,9 meter lavere enn det de har vist tidligere.

Siktbarrieren mellom Mjøsa og Hamar sentrum, som har vært et sterkt ankepunkt, vil reduseres kraftig ved en slik senkning.

Bane Nor mener at dette er mulig med et tillegg i prisen på 100 millioner kroner.

Øst fortsatt best

Busterud sier til HA at senkningen på fire meter er en forbedring, men han holder fortsatt fast på at det østre alternativet er best.

Med senket kulvert blir det ikke mulig å beholde et naturlig vannspeil i Hamar-bukta.

Et kunstig vannspeil på innsiden av kulverten kan være mulig, men hva det vil koste er det ikke regnet på.

– Hamar-bukta blir borte. I tillegg gir øst mer arealer til byutvikling. Det står mellom senket vest og øst, mener Busterud.

Skal beholde spor

Man kunne tenke seg at hele dagens sporområde blir frigjort ved å velge øst, men i dette planarbeidet er det en forutsetning at dagens jernbaneverksted og driftsbase for Bane Nor/NSB skal fortsatt være hvor de er i dag.

Området må ha sportilknytning også dersom øst velges.

Det innebærer at store deler av dagens sporområde må ligge som i dag, og ikke kan frigjøres til nye formål.

– Nå ligger saken hos departementet. Vi har svart på de spørsmålene vi har fått, og så er det kommunaldepartementet som skal ta en beslutning, sier Anne Siri Haugen, prosjektdirektør for InterCity i Bane Nor.

VEDTAK I AUGUST

Statssekretær Bjørnar Laabak sier at det nok blir midten av august før det kommer et vedtak i trasé- striden i Hamar.Lokale politikere har håpet på at det ville foreligge en avklaring før sommeren, eller i månedsskiftet juni/juli. 

Nå skal saken på høring blant berørte departementer, det vil si Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet. 

Med tre ukers høringstid og ferieavvikling, sier Laabak til HA at de nå satser på å fatte et vedtak i løpet av august, kanskje i midten av måneden.

– Hvilken trasé mener du er den beste?

– Jeg har ikke landet på noen trasé ennå. Vi har ikke konkludert. Nå skal departementenes fagavdelinger gå inn i saken, sier Laabak.

Hvorvidt det vil spille inn at det 11. september er stortingsvalg, er uavklart. 

TILSVING TIL EN MILLIARD

Ny tilsving på det østre alternativet samt landbrukskulvert på Børstad vil til sammen koste én milliard kroner.

Bane Nor har utredet hva en tilsving for godstrafikk mellom Dovre- og Rørosbanen på det østre alternativet vil koste. De har vist en kort tilsving i området Disen bru, og anslår en kostnad på 500 millioner kroner for den. 

En landbruks-/kultur-miljøkulvert på Børstad, som politikere i Hamar har etterspurt, vil også koste rundt 500 millioner kroner, men Bane Nor mener den ikke er nødvendig for jernbanens funksjonalitet.

FRA 55 til 25 MÅL DYRKET MARK

En slik kulvert er vist fra Børstad gård til tunnelpåslaget ved Furnesvegen. Det vil føre til at mindre dyrka mark går tapt (fra 55 mål til 25 mål). Det er mulig å dyrke oppå et slikt kulverttak, men Bane Nor påpeker i sitt brev til departementet at det er knyttet utfordringer knyttet til etablering av produktivt dyrkbart areal på kulverttak, og at man må regne med at arealene er lite produktive i lang tid.

Etter tilleggsutredningen, holder Bane Nor fast på sin anbefaling om at den vestre korridoren er den beste. Årsaken er tilgjengelighet og tilbringertid for flest reisende, samt at stasjonsplasseringen bygger bedre opp under eksisterende bystruktur og gir flere som går, sykler og tar buss til og fra stasjonen.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.