Mange grusveger er i elendig forfatning og vegbrukerne opplever at kjøretøyene deres slites unødvendig hardt. Nå er tålmodigheten slutt for en oppsitter i Skrenten i Sandvika. Slitasje på bilen førte til en verkstedregning på 2.000 kroner.

Nå har kvinnen skrevet brev til kommunen og klaget på vegstandarden.

Vedkommende har for øvrig kontaktet teknisk etat flere ganger tidligere for den aktuelle strekningen Skrenten 1–14.

– Senest 16. mai i år skrev jeg til kommunen, men har ikke mottatt svar fra Stange kommune ennå. Siden dere ikke gjør noe med vegen, regner jeg med at dere kan betale verkstedregninga jeg fikk i dag på 2.000 kroner på grunn av feil hjul- stilling. Dette er en 2017-modell og ifølge verkstedet kommer det av kjøring på dårlig veg, skriver oppsitteren i brevet.

I Hedmark er det et stort etterslep på vegvedlikeholdet og flere steder mangler fast dekke.

Kommunen har foreløpig ikke svart på brevet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00