Den unge mannen fikk dommen i går, og straffen er i tråd med det påtalemyndigheten ba om da saken gikk i tingretten tidligere i sommer.

– Jentene er selvsagt glade for at de er blitt trodd. De har forklart seg om vanskelige temaer, og de er i en veldig sårbar alder med tanke på kroppspress og seksualitet.

Det sier Elisabeth Viken, som er bistandsadvokat for mer enn 30 av jentene som har vært innblandet i saken.

For mange av jentene har saken vært svært vanskelig, og det ble vist mange sterke opptak av videoavhør gjort av jenter på barnehus i hele Norge da saken gikk i retten.

– OPPLEVES SOM STRENG

Advokat Jens-Henrik Lien sier til HA at han bare har rukket en kort samtale med 20-åringen etter at dommen falt.

– Han opplever selvsagt dommen som streng, sier Lien.

– Hvorfor oppleves dommen som streng?

– Tingretten har utmålt straff i tråd med påtalemyndighetens påstand til tross for at tiltalte frifinnes for en alvorlig post. Slik sett har tingretten utvilsomt utmålt en meget streng straff.

39 JENTER UNDER 16 ÅR

20-åringen hadde erkjent en del av overgrepene han var tiltalt for, men på langt nær alt. Tingretten mener han er skyldig i ulike former for seksuelle overgrep mot i alt 39 jenter under 16 år.

Dette omfatter da alt fra fysiske overgrep til for eksempel 36 tilfeller av å ha forledet barn under 16 år til seksuelle handlinger, for 13 tilfeller av tvang, for 15 tilfeller av seksuelt krenkende oppførsel mot barn under 16 år og også nedlasting og oppbevaring av bilder og film som ikke bare viser de jentene som er innblandet i denne saken, men også overgrep mot andre barn.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00