For 22. juni i fjor ga helseminister Bent Høie endelig tommel opp for byggingen av et nytt sykehus i helseforetaket Vestre Viken. Dermed var 30 år med sykehusdebatt over for Drammen, Asker, Bærum, Kongsberg og Ringerike.

Og sykehuset skal bygges på Brakerøya, på den gamle Osram-tomta, som er lett synlig fra motorvegbroen gjennom elvebyen. Snart settes spaden i jorda for et nytt sykehus til over åtte milliarder kroner. Flere andre tomter utenfor byen ble vurdert.

– Vi mener vi fikk en lokalisering som er god i forhold til hele området, som vektlegger god pasientlogistikk og som tar hensyn til byutvikling, sier styreleder Torbjørn Almlid i Vestre Viken til HA.

førte statlige føringer

Hamar-ordfører Einar Busterud har pekt på at det også ligger statlige føringer til grunn for at han mener et sykehus bør ligge i en stor by. Hos Vestre Viken tok man blant annet hensyn til statlige føringer om redusert klimautslipp.

– Tomta som er valgt er optimal i forhold til bruk av kollektive transportmidler, og mange av de ansatte kan gå eller sykle. I tillegg går E18 like ved, og tilgangen fra Ringerike og Hallingdal er kurant, sier Almlid.

Samfunnsanalysen av de ulike sykehusmodellene som vurderes i Innlandet, viser at et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil føre til det høyeste klimautslippet. Flere må kjøre bil langt.

– Det finnes masse føringer i ulike sammenhenger. Store statlige utbygginger skal ses i utviklingssammenheng, og det var en del av vårt beslutningsgrunnlag. Men, det er en totalvurdering. Det handler om hva man legger vekt på, fastslår Almlid.

DRAMMEN PEKTE SEG UT

Den tidligere tippedirektøren har også jobbet som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, bor på Hamar, og forteller at han følger debatten i Innlandet tett. Men han vil ikke uttale seg om prosessen eller om de nylige utspillene fra rådmann og ordfører i Hamar.

– Jeg vil ikke mene noe i det offentlige rom om det. Det er en problemstilling full av dilemmaer, men utover det vil jeg ikke komme med en mening i den ene eller andre retning, sier Almlid.

Styrelederen påpeker også en vesentlig forskjell mellom Sykehuset Innlandet og Vestre Viken. Der Innlandet har flere småbyer på omtrent samme størrelse, har Vestre Viken en klar ener.

– Forskjellene er at Vestre Viken ikke har Mjøsa, og vi har Drammen som er en forholdsvis stor by. Det er den desidert største i opptaksområdet, sier Almlid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00