For Kongsvingers ordfører Sjur Arnfinn Strand (Ap) forteller til HA at han fryktet for sykehusets framtid, om det fortsatt skulle høre til Sykehuset Innlandet. Derfor er han glad for at helseministeren hørte på lokale røster.

– Vi er veldig glade for avgjørelsen, og har jobbet mye for å få den slik den ble, forteller han.

Signalene fra Sykehuset Innlandet om at helseforetaket ønsker seg et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, ble ikke mottatt med hyllest sør i Hedmark. Der var man bekymret for å bli redusert til et mindre lokalmedisinsk senter uten akuttmottak, og mener det også praktisk er riktig å vende nesa sørvest. Nå tror Strand på ei lys framtid for byens sykehus, og på vekst i stedet for nedbygging. Kongsvinger har ledig kapasitet, og håper å få pasienter fra flere kommuner.

– Får vi med oss Eidsvoll og hele Nes kommune, så er det 35.000 til, sier ordføreren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00