Onsdag var formannskapet på befaring i og ved Tvillinghusene.

Det er det karakteristiske bygget mellom nye Vestbyen kvartal og gamle Hamar bryggeri. Bygningen ble brukt i produksjonen av tørrmelk.

Opprinnelig var det meningen å ta vare på Tvillinghusene og ominnrede bygningen til kontorer, men grunneier og utbygger Utstillingsplassen Eiendom mener det ikke er regningssvarende.

Nytt sentrumskvartal

Utstillingsplassen har søkt om å få rive husene, som er i dårlig forfatning. De vil bygge et nytt sentrumskvartal med 80 nye leligheter.

Fylkesrådet i Hedmark har lagt ned innsigelse. Representanter fra fylkeskommunen var invitert på befaringen onsdag, men hadde ikke anledning til å stille.

Administrerende direktør Tron Sanderud i Utstillingsplassen Eiendom argumenterte sterkt for å rive bygningen. Utstillingsplassen har med sin byggevirksomhet i området fått reetablert gatestrukturen, som av vernemyndighetene anses å ha stor kulturminneverdi.

Takk for sist?

Ved å beholde Tvillinghusene, anslår Sanderud at utbyggingsarealet på denne tomta blir halvert.

Fylkeskommunen var som sagt ikke til stede under befaringen. Antikvar Magne Kvam opplyser til HA at det skyldtes et møte og en befaring med Riksantikvaren på Elverum.

Fylkeskommunen har den siste tiden uttalt seg kritisk til byggehøyder i nye kvartal 54, uten at deres innspill ble lagt nevneverdig vekt på.

– Er innsigelsen på Tvillinghusene et takk for sist fra fylkeskommunen, Kvam?

– Nei, jeg vil ikke bruke et slikt begrep. Men det er et voldsomt press på utbygging og riving i Hamar for tiden. Vi opplevde at vi strakk oss langt for kvartal 54. Vi fremmet ikke innsigelse. Det burde vi antagelig ha gjort, sier Kvam.

Presedens

Han sier at rivingssakene i Hamar må ses i sammenheng.

– Rådmannen har sagt at kvartal 54 skal danne presedens for utviklingen av byen. Det er å sette til side alt arbeid som er gjort i ulike planer opp gjennom årene, mener Kvam.

Han påpeker at det er mange ledige tomter som kan bebygges i Hamar uten å rive hus.

Fylkesrådet har også lagt ned innsigelse for riving av Østre gate 1, gamle «Nordpolen».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00