Forslaget til hvilke nye byggeområder som skal tillates i den nye kommuneplanen blir først kjent 11. oktober. Arealplanlegger Tone Wabakken sier at det først er da at administrasjonens anbefalinger blir offentlig.

Men i føringene for arealdelen, står det at kommunen vil styrke de etablerte bygde- og bydelssentrene med flere boliger og hverdagsfunksjoner.

– Møystad er litt utfordrende i forhold til det. Vi har nasjonale retningslinjer som pålegger oss å samordne areal og transport, sier Wabakken.

Kommunen vil være restriktive i forhold til spredt boligbygging, nye «satellitter» som vil føre til økt biltrafikk. I samfunnsdelen er det et mål om å prioritere fortetting og effektiv arealutnyttelse for å skape «femminuttersbyen».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00