– Ministeren går her på tvers av Stortingets vedtak og har plukket fram juridiske spissfindigheter for å belegge det som åpenbart er en politisk beslutning om å gi opp den todelte målsetninga og opprette et regelrett ulvereservat, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesens beslutning ble tatt imot med sterk frustrasjon og hoderysting i Hedmark Bondelag.

– Her er det tydelig at ministeren har fattet en politisk beslutning. Helgesen dekker seg bak at lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire revirene. Men i realiteten er dette et knep hvor han bruker jussen for å omgå et stortingsvedtak, sier Erling Aas-Eng.

Han betegner beslutningen som et hamskifte i rovviltpolitikken.

– Her gir ministeren opp den todelte målsetninga om at vi skal ha både beitedyr og rovdyr. Beitenæringa ofres i ulvesona, og så loves det avbøtende tiltak for å sukre pillen, sier Aas-Eng. Han viser også til at Stortingets bestandsmål settes til side. I 2015-2016-sesongen ble det dokumentert sju helnorske ulvekull og fire kull i grenserevir. Grensekullene teller inn med 50 prosent, slik at antallet ynglinger da er satt til ni. Stortingets vedtok i sitt ulveforlik at det skal være 4-6 årlige ulveynglinger i Norge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00