Øyvind Graadal, divisjonsdirektør for sykehuset i Hamar, beskriver situasjonen som ekstrem.

– Jeg tror aldri det har vært så fullt her noen gang. Det er et veldig press både på sengepost og intensivavdeling. De ansatte jobber hardt, og mange jobber ekstra.

100 SENGER, 130 PASIENTER

Ved indremedisinsk og kirurgisk avdeling på Hamar er det til sammen 100 sengeplasser. Fredag morgen hadde de 130 innlagte pasienter her.

– Dette er et overbelegg utenom det vanlige. Delvis skyldes det influensaepidemien, delvis skyldes det tilfeldigheter. Uansett har det vært et veldig stort trykk nå etter jul, sier Graadal.

Fredag morgen var det influensamøte i hele Sykehuset Innlandet. Situasjonen følges tett. Gjennom daglige møter holder de oversikt over hvordan influensaen utvikler seg.

– Jeg håper vi er over toppen. Dette har vært beintøft, sier Graadal.

Pasienter har ligget, og ligger fortsatt, på korridoren, ekstra arbeidskraft er ringt inn og det er blitt mye overtid. Graadal forteller at de alvorligst syke pasientene, som gjerne har fått lungebetennelse, krever mye ressurser.

– Noen er så syke at de må legges i respirator. Da har vi to sykepleiere på hver pasient døgnet rundt, forteller divisjonsdirektøren.

FASTLEGENE HAR DET TRAVELT

Folkehelseinstituttet følger med på hvordan influensaen sprer seg. Antallet nye alvorlige influensatilfeller som krever sykehusinnleggelse, har gått litt ned i Hamar, men sykdomsutbruddene er mange, noe de også merker ved legesentrene. En ringerunde HA tok fredag, vitnet om lange telefonkøer. Helsesekretærer ved Ankerskogen legesenter og Legehuset Nova kan bekrefte at uvanlig mange er syke.

– Det er veldig mange som er dårlige, flere enn normalt. De har hoste, feber eller omgangssyke, og det er langvarig, sier Heidi Myrvang, helsesekretær ved Legehuset Nova.

Legene ved Nova har til sammen 8.000 pasienter på sine lister. Hvor mange influensa-konsultasjoner legene har hatt den siste uken, har ikke Myrvang oversikt over, men hun kan forsikre om at både leger og helsesekretærer har nok å sysle med.

– Halvparten av dem som ringer, har influensasymptomer. Og vi er bare to av fem helsesekretærer på jobb i dag. Resten er sjuke ... sier Myrvang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00