Det har blitt foretatt mange arkeologiske registreringer og utgravinger knyttet til store samferdselsprosjekter i Hedmark de siste årene. Det er nok å nevne E6.

Arnt Nyborg er prosjekteringsleder for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal, og sier at de er pålagt å gjøre slike arkeologiske registreringer etter kulturminneloven.

– Det er moro og interessant at det gjøres slike funn som vekker oppsikt, sier Nyborg.

I neste fase skal det avklares hvilke områder som skal undersøkes enda nærmere i traseen gjennom Stange.

Jernbaneverket undersøker dobbeltsporstraseen fram til Åkersvika for fornminner. Resten av traseen fram til Brumunddal er avhengig av vedtak på overordnet nivå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00