– Pengene som er lagt på bordet fra Hamar kommune er interessant, men det er ikke nok. Vi er usikre på om denne summen er lån eller ikke. Bygningsreparasjoner er beregnet koste langt over 30 millioner kroner. Kommuner, fylkeskommuner, primærnæringene og vi må snakke sammen i den videre prosessen.

– Fra Hedmarken er det kommet kritikk på kostnadsoverslagene som er hovedargumentet for ikke å beholde Blæstad, Skretting?

– Ja, jeg hører det. Min mening er at dette er godt dokumentert og tilsier at virksomheten på Blæstad ikke kan fortsette i dag.

Alternativer

Ifølge rektor Skretting er det nødvendig å tenke alternativt.

– Jeg konstaterer at det er få landbruksutdanninger igjen i Norge. Vi har en av dem. Andelen av unge som søker denne utdanningen, er lav. Av dem som ønsker jordbruksstudier, har HINN en ikke ubetydelig andel.

Skretting sier styrevedtaket tirsdag innebærer at før Høgskolen konkluderer på hvor utdanningene skal finne sted, må spørsmålet om framtidas utdanningsbehov utredes.

– Hva skal utdanning i utmark, jord- og skogbruk inneholde? HINN må finne sin nisje, og den må både reflektere våre og være realistisk i økonomisk sammenheng. Her gjelder det å finne de feltene hvor vi kan bidra. Høgskolen er også interessert i samarbeid med regionen om deres strategi for styrking av bioøkonomien og dette er ønsket også fra regional side. Når vi derfor søker framtidsmuligheter, vil vi også ta hensyn til at HINN driver høyere utdanning og har universitetsambisjoner. Det betyr at vi må ta vårt oppdrag i forhold til forskingsbasert undervisning på alvor. Vi er ikke bare en institusjon som gir utdanning, men vi utvikler også ny kunnskap. Blæstad har svært mange fornøyde studenter, men lav forskingsproduksjon.

– Mange snakker om et teknologisk skifte i landbruket med blant robotteknologi. Som sagt skal vi ikke ta stilling til utdanningssted før vi har utredet utdanningenes innhold. Dersom det fortsatt blir behov for store øvingsområder, kan man tenke seg kombinasjonsløsninger. Jordvegen på Blæstad og Jønsberg kan kanskje bli utendørs klasserom, avslutter Kathrine Skretting.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00