• Sverre Myrli (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Etter at det ble kjent at Jernbaneverket i forslaget til statsbudsjett ikke har fått nok midler til å holde oppe trykket på planlegging av dobbeltsporet blant annet fra Sørli til Brumunddal, har samferdselsministeren fått flere spørsmål i Stortinget.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) fra Akershus har stilt spørsmål ved om det er nok planmidler til å nå ambisjonen om dobbeltspor til Hamar i 2024.

Svaret har nå kommet, og der går det fram at ambisjonen om ferdigstilling av blant andre parsellen Kleverud–Sørli er noe redusert siden planleggingen er mer omfattende enn forutsatt i inneværende nasjonale transportplan.

– Målsettingene om ferdigstilling i 2024, 2026 og 2030 må vurderes ved rullering av Nasjonal transportplan, skriver Solvik-Olsen i svaret.

Våren 2017 skal regjeringen legge fram ny Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029.

Solvik-Olsen lover at planen skal bidra til at infrastruktur bygges ut og vedlikeholdes på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med realistiske ambisjoner, mål og rammer.

Myrli mener svaret gir grunn til bekymring.

– I brevet brukes formuleringer som at ambisjonene er redusert og at ferdigstillelse av dobbeltsporene må vurderes ved rullering av Nasjonal transportplan. Her har vi nok en jobb å gjøre, alle vi på Østlandet, sier Myrli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00