Tomme lokaler i sentrum er trist. Vi skulle aller helst sett at vi slapp å spørre hvorfor det er 25 lokaler på gateplan som det ikke er aktivitet i.

Forklaringene går i mange retninger, og man skal ikke se bort fra at alle som HA har snakket med, og som har en teori om hvorfor det er slik, kan være inne på noe. Det er neppe bare EN grunn til døde lokaler i sentrum.

Tilbake i 2014, altså snart 10 år siden, laget Transportøkonomisk Institutt rapporten "Hva kan gjøres for å styrke sentrumsattraktivitet som etableringsarena forhandel og service?"

I denne analyserte de sentrumsutviklingen i fire norske byer. Hamar var en av disse.

"Gårdeierskapet må omorganiseres og restruktureres dersom sentrum skal kunne bli en mer attraktiv etableringsarena. Stat og fylkeskommune kan bidra med nye verktøy og en tilskuddsordning. Videre må utbygging av handelsarealer utenfor sentrum begrenses, og ny utbygging av boliger, arbeidsplasser og handel styres inn mot sentrum" konkluderte instituttet med.

Hamar har to kjøpesentre der mye av byens detaljhandel foregår. Ett nokså sentrumsnært, ett litt lenger utenfor. I tillegg er det omfattende - og økende - handelsvirksomhet både ved Olrud, og ikke minst i den nye handelsbyen ved E6 i Nydal, med Ikea som motor.

Denne detaljhandelen er en gang for alle tapt for Hamar sentrum. Klesgiganter og andre store aktører kommer aldri til å komme tilbake dit. Vi som handler der vil ha varm parkeringsplass i kjelleren og enkel logistikk. Det tilbyr kjøpesentrene.

Og detaljhandel på nett må heller ikke undervurderes som en stor og reell konkurrent.

Nils Olssøn Østby-Deglum har trolig helt rett når han, som direktør marked for Utstillingsplassen Eiendom i Hamar sier at "det tradisjonelle bysentrum, der man gikk bare for å handle, er forbi. Vi har i stedet fått et mangfold med serveringssteder og aktivitet, sammen med butikkene."

Man får bare akseptere at slik er det, og i stedet se framover. Se hva som har skjedd for eksempel rundt Østre Torg. Her greier, imponerende nok, bokhandelen fremdeles å klore seg fast sammen med en brilleforretning. Verdt å løfte på hatten for. Men her er også de nye sentrumskreftene synlige.

Suksesshistorien med barbersalong, tatoveringshjørnet som pleide å være VIC, vinylsjappe nedi bakken og rett linje ned til Matkvartalet. Dette er kreftene som har tatt over for den tradisjonelle handelen, og som viser veien for hvor sentrum skal. Vi får håpe tomme lokaler får nytt liv.

Den nostalgiske handlegata fra fotoarkivene er fin på bilder. Men det får vi ikke oppleve igjen.