Dessverre er det slik i dag at skolens utvikling hemmes av en rekke effektive "stoppere" - i organisasjoner, blant skolefolk og politikere, som enten på grunn av uvitenhet eller snevre særinteresser står i veien for elevenes utvikling.

Slike stivnede gjengangere har lenge hatt en slem tendens til å blokkere for alle gode forslag om forbedringer.
Det er våre politikere som er ansvarlig for at norsk skole ikke holder mål i dagens virkelighet.
En gang forventningsfulle og lærehungrige smårollinger blir i løpet av lang tids skolegang gradvis fratatt sin lærelyst og avspist med dårlige læreplaner.

Partiene på høyresiden er mest opptatt av frie skolevalg, topputdannede lærere og skoleprestasjoner, mens venstresiden helst drøfter skolens fritidsordninger og gratis skolemat.
Norsk skole har et skrikende behov for radikale endringer, og vi - som følger med på skolefronten, oppfordrer våre politikere til tenke igjennom problemene.

Samtlige partier tviholder på en foreldet språkpolitikk, hvor det viktigste later til å være å sikre nynorsk evig liv.
Siste sjakktrekk er en standhaftig satsing på å bruke mest mulig nynorsk i NRKs programmer etter et tvilsomt prinsipp – forer man nordmenn med mat de ikke liker, vil de til slutt sluke den rå.

Ingen av dem later til å skjønne eller ta inn over seg at nasjonalromantikkens tid er forbi, og at målfolket bør slutte å sage av den tynne gren de sitter på.

Våre stortingspolitikere har heller ikke forstått at funksjonell, praktisk regneferdighet er bra for alle, mens matematiske utfordringer er forbeholdt de få å ha utbytte av.
For å komme inn på legestudiet kreves toppkarakterer i alle fag – men det er direkte naivt å tro at skoleflinke teoretikere nødvendigvis er bedre kvalifisert til å behandle mennesker for deres lidelser.

Mange, som i dag vil bli lærere, men ikke har god nok karakter i matematikk, kommer ikke inn på lærerskolen, og samfunnet går derfor glipp av motiverte mennesker i et særdeles viktig yrke.
Praktisk-estetiske fag, som stimulerer til kreativ, individuell utvikling, er stadig et forsømt kapittel i norsk skole.

Det råder en generell mangel på interesse for elevenes behov for opplysning om voksenlivets utfordringer.
Hvor viktig det er med ordnet økonomi, sunt levesett og demokratiske spilleregler i en verden full av nye og vanskelige utfordringer.
Ikke minst må det på plass en fordomsfri seksualopplysning med vektlegging på familiestiftelse innen trygge rammer.

Daglige rapporter om voldsepisoder, mobbing, seksuell trakassering og rasisme vitner om at det er mye å ta fatt i når det gjelder å lære elevene god, gammeldags folkeskikk.
Saklig opplysning om bruk og misbruk av alkohol og narkotiske stoffer må også være skolens ansvar.

Første skritt for politikere og skolefolk må være å komme i dialog med elevene – ikke bare de såkalt skoleflinke – men alle kategorier skoleelever – unge mennesker som i dagens teoretiske skole ikke finner seg til rette – simpelthen fordi skoleopplegget ikke passer dem.

Mange faller fra og sitter igjen med mindreverdighetsfølelse og psykiske problemer. Læring må bygge på lystprinsippet – det må vekkes interesse for fagene. Tvang virker hemmende for all læring. Skolefagene må ha en mening for elevene, og de må kunne være med i diskusjonen om mål og metoder.

I langt større grad må de kunne velge bort fag de ikke har utbytte av å streve med.

Det betyr ikke at man skal slappe av på meningsfulle krav om disiplin, orden og faglig dyktighet.
I stedet for å la elevene gå i dybden i norskfaget for å utvikle evne til å resonere, skyves problemene til side, og elevene venner seg til omtrentligheter i forhold til sitt skriftspråk.

I langt større grad må de kunne velge bort fag de ikke har utbytte av å streve med.

Bjørn Kristen Ørbæk, 85 år gammel pensjonert lærer, Hamar

Slik det er nå, med et sammensurium av valgfrie, lovlige og ulovlige former i hovedmål og sidemål, må elevene nødvendigvis bli usikre i å uttrykke seg, en svakhet som går ut over læring i alle fag.

Våre stortingspolitikere må nå stille seg en rekke selvransakende spørsmål - spørsmål, som altfor lenge er blitt liggende ubesvart