Som et resultat av Russlands angrepskrig på kontinentet har Norge og resten av Europa stått i en energikrise.

Sterke historier om familier som ikke har råd til å ha på lys i sine egne hus har nærmest blitt normalt. Men krisen er varslet å fortsette, prisene vil ikke gå ned og Norge vil ende i et kraftunderskudd i 2027.

Da er det tydeligere enn noen gang Norge trenger forutsigbar grønn strøm,, og kjernekraft er lyset i andre enden av tunellen.

Dette lyset ble litt større når norsk kjernekraft AS ble opprettet . Dette selskapet skal bygge små modulære reaktorer som er billigere og bygges raskere en vanlige reaktorer.

Dessverre ble de møtt med et nei fra regjeringen, fordi de heller ville prioritere fornybar energi som vind- og vannkraft. Dette er i og for seg riktig, men paradokset er at man skaper ikke mer vind- og vannkraft ved å stoppe et privat selskap å bygge kjernekraft. Norsk kjernekraft AS kommer ikke til å bygge vindmøller fordi de fikk nei på kjernekraft.

Putins tilbakeholding av russisk gass har vist Europa viktigheten ved å bygge effektiv grønn kraft . Her oppfyller kjernekraft også alle kriterier og er en god løsning på situasjonen vi står i idag .

Vind, sol, og vannkraft er også viktige spillebrikker i løsningen. Men strømkrisen har også vist oss at vi trenger strøm også når det ikke blåser, solen ikke skinner eller når magasinene er tomme. Kjernekraft er pålitelig og produserer strøm uten at vi må be til værgudene gjennom vinteren for å sikre oss nok strøm.

At tiden er inne for norsk kjernekraft har aldri vært klarere. La oss sammen reise inn i lyset i andre enden av tunellen. La oss sammen bygge kjernekraft i Norge.