Nærmiljølista har to representanter fra Tangen på kumulert plass, inne blant topp 6. Foruten ordføreren - som skal jobbe for hele kommunen - har Stange Ap den neste kandidaten fra Tangen på plass 17.

Ja, ordførerkandidaten er på førsteplass til valget i 2023, men en valgt ordfører jobber for og representerer hele kommunen og er kommunens øverste politiske leder. Så hans prioritering, fokus og kapasitet vil ikke være på sitt lokalsted.

Det er altså ingen på topplista fra Stange Ap som har røtter i Tangen og som kan snakke Tangens sak. Jeg undres på hvordan velgerne skal tolke det?

Er Tangen for Stange Arbeiderparti en ikke-eksisterende sone? Jeg har i hvert fall ikke trua på at representanter fra Samhold/Ottestad, Espa arbeiderlag eller Åsbygda arbeiderlag kommer til å dypdykke inn i Tangen og jobbe for saker som omhandler det tettstedet.

Det vil ikke skje. Representanter fra andre arbeiderlag kan ende oppover på lista slik at enkelte havner lengre ned på lista. For på ikke-kumulert plass er man ikke fredet på noe som helst vis.

Listeplass og antall kommunerepresentanter fra Arbeiderpartiet inn i kommunestyret henger sammen. Jo lenger ned, jo mindre er sjansen for å bli med i kommunestyre hvis man ikke er en kjent og garvet lokalpolitiker.

Man ser jo at medlemstallene har en stor påvirkning på hvem som får bli plassert høyt opp.

Men selv om medlemstallene er høye hos enkelte lokallag i Stange Arbeiderparti, så er det ikke noe automatikk at de stemmer på Ap. Skolesaken er et godt eksempel der medlemmer av andre partier har meldt seg inn i det lokale arbeiderlaget, for å kunne stemme for å beholde alle skolene i Stange APs medlemsmøte.

- På Tangen stemte over 40 prosent på Arbeiderpartiet under kommunevalget i 2019.

- I Åsbygda var det Senterpartiet som var størst med 44,9%.

- På Ilseng var også Senterpartiet størst. Der fikk dem 40,6%.

- La oss også ta med Vallset, der Senterpartiet vant med 39,1%.

Tallene viser at Tangen har stått for mange av stemmene til Stange Arbeiderparti. Likevel veier ikke dette noe opp mot at Tangen arbeiderlag skal få en representant på kumulert plass, utenom 1.kandidaten.

Er Tangen for Stange Arbeiderparti en ikke-eksisterende sone? Jeg har i hvert fall ikke trua på at representanter fra Samhold/Ottestad, Espa arbeiderlag eller Åsbygda arbeiderlag kommer til å dypdykke inn i Tangen og jobbe for saker som omhandler det tettstedet.

Lars Marius Arnesen, Listekandidat Nærmiljølista, Tangen

Så i Stange Arbeiderparti kan det virke som om Tangen ikke har noen «fremtid». Tangen Arbeiderlag er bare en liten robåt som blir slept etter det lekkende slagskipet Stange Arbeiderparti. Det må kjennes vondt for mange - meg inkludert, da Tangen Arbeiderlag har vært en bauta i lokalpolitikken i mange år.

Stange Arbeiderparti har plassertfire fra Samhold/Ottestad på de ti første plassene på lista til kommunevalget 2023. Disse skal representere et parti som ikke velger å høre på befolkningen i Ottestad når det gjelder ønsket byggehøyde. Og Samt hvilke utfordringer man får på skolene i Ottestad (og flere andre rundt om) ved å beholde alle småskolene i Stange kommune. De ønsker altså å sanke stemmer fra innbyggerne de ikke hører på?!

La meg da få sitere Alf Prøysen;

«Ja i Bakvendtland der kan alt gå an

Der er de like tøysete og rare alle mann»

Jeg synes folk på Tangen skal rette oppmerksomheten mot Nærmiljølista. Der ser vi potensialet med en klar og tydelig satsing på Tangen som hovedskole med bedre skoletilbud for barn og lærere, satsingen på intercitylinja, Innlandsporten og utbygging med befolkningsvekst.

Stange Ap har også støttet IC, Innlandsporten og befolkningsøkning, men de vil med andre ord ikke ha noen representanter på sikker plass som kan jobbe for en god utvikling.

Og skolesaken er ett eget kapittel. Der stemte et bygde-kuppet flertall i Stange Ap for å beholde alle skolene, og dermed gi skolebarna et dårligere tilbud enn hva både kommunen og fagfolkene anbefalte i skolestrukturutredningen.

Hvis innbyggere på Tangen ønsker at Tangens stemme skal høres når viktige beslutninger skal tas, så se mot Nærmiljølista. Som nevnt ovenfor, Nærmiljølista har nå nominert to personer på kumulert plass fra Tangen.

Sammen med dyktige folk i Nærmiljølista skal jeg jobbe for å løfte og utvikle Tangens posisjon i Stange kommune og i Innlandet i tiden fremover.

Nærmiljølista er tverrpolitisk og har ikke mange lag som kun jobber for sitt eget hjemsted, men enkeltpersoner som jobber sammen som et lag i tillegg. Nærmiljølista ser helheten, hvor det er lurt for kommunen å satse og hva som bør prioriteres. Et slikt fokus på å skape kraftfulle bygdesentra vil gagne hele kommunen på sikt.

Vi i Nærmiljølista skal jobbe for Tangen.