Løten-innbygger og mor, Else Karin Pettersen etterlyser bedre tilbud for ungdom i Løten kommune. Det er et behov vi i Løten SV også har sett lenge, og derfor har satt som vår fremste sak.

HA skriver at de politiske partiene i Løten kniver om makta. "Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Høyre og Rødt nevner alle i sine partiprogram et punkt om enten styrking, tilrettelegging eller lignende for møteplasser, samlingspunkter eller organisert og uorganiserte aktiviteter".

SV er utelatt fra denne lista, på tross av at programmet er tydelige: "Løten SVs viktigste satsing i kommende valgperiode er barn og unge. Ungdommen må få et bedre og mer tilgjengelig fritidstilbud i dag, sånn at alle unge i kommunen har en plass å være sammen, også de som ikke er aktive i idrett og kulturtilbud".

Høsten 2022 fremmet Løten SV en sak i kommunestyret hvor vi oppfordret ordfører i Løten til å bli med på å ta grep for at ungdommen skal ha et tilgjengelig værested.

Vi fikk da presentert fakta som viste hvor begrenset den type tilbud er i dag sammenliknet med den tida Sentralen eksisterte. I budsjettprosessen fremmet vi konkret forslag om å utvide åpningstiden for ungdommen. Dette ble nedstemt som følge av at SP ville evaluere tilbudet først.

Løten har et godt og variert idrett- og kulturtilbud for unge. Men det er ikke for alle. I dag har unge over 18 i praksis lite steder å henge annet enn på butikker, kjøpesentre og cafeer. Mange bruker tida si i Hamar, men føler seg utrygge. Lediggang er roten til alt vondt, og er man bekymret for unges atferd så bør det tas grep for å forebygge. Det krever ikke all verden, men tak over hodet, og trygge og tydelige voksenpersoner. De som har bedt om et sted å være bør vi lytte til.

Det vi verdsatte høyest på Sentralen var ikke ballspill og diskotek, men samtalene i kjellerkroken, voksne som så oss og et sted å bare komme til. Rett og slett et tilgjengelig tilbud som lar ungdom være sosiale sammen uten å føle seg som en byrde. Det må vi tilbake til.