Plan for «fortetting» av Øvre Ankerløkken innebærer å rive om lag 17 en- til toetasjers småhus for å oppføre femetasjers blokker med 130 leiligheter. Det er ingen spor av tilpasning til lokale forhold i planene – ikke byggehøyder, boligstruktur eller trafikkavvikling.

Verken utbygger, kommunens politikere, eller arkitekten skal bo her. Vi som bor i nabolaget må forholde oss til dette i mange år fremover.

Vi protesterer! Vi foreslår fortetting med småhusskala!

Likevel er det utbyggers plan om blokkbebyggelse som vil velsignes av Hamars folkevalgte 14. og 21. desember 2022.

Innspill fra oss som bor i nabolaget har vært helt tydelige: dette er for høyt, for tett og med for mange små leiligheter – det vil endre hele nabolaget vårt til noe annet enn dagens trivelige småhusområde, og dette protesterer vi på!

Vi som bor i nabolaget er de samme som velger Hamars politikere. Det er et særdeles dårlig utfall for oss – og alle andre innbyggere i Hamar - at politikerne velger å høre på utbygger, og ikke innbyggerne. Har de folkevalgte glemt hvem de skal representere?

I byutvikling og byggesaker inviteres Hamars innbyggerne til å avgi sin mening for å påvirke utfallet av prosessen. I sak etter sak blir innbyggernes mening ignorert av kommunens administrasjon og av våre folkevalgte representanter, mens utbygger får gjennomført sine planer.

Slik er det også i denne saken, naboenes innspill og spørsmål blir stående ubesvart, mens utbyggers forespørsler besvares sporenstreks.

Kommunens plan for området legger til rette for fortetting. Både renovering og fortetting kan være bra, det går eksempelvis an å bygge 30-40 rekkehus og små leilighetskomplekser på området, med 2-3 etasjer, røstede tak, trehus, grønne hager, private soner, opplegg for hyggelig naboskap over hvitmalte hagegjerder. Innspill fra naboer og berørte innbyggere fremmer denne type utvikling av området.

Slik er det også i denne saken, naboenes innspill og spørsmål blir stående ubesvart, mens utbyggers forespørsler besvares sporenstreks.

Olaf Gresvik, Nabo, Øvre Ankerløkken, Hamar

Eksempelet i Øvre Ankerløkken er et av mange i Hamar, der "fortetting" gjentatte ganger innebærer massive bygg som ikke har dialog med sine omgivelser. Det er varige bevis på at prosessen tilfredsstiller utbyggernes interesser, ikke innbyggernes interesser.

Kjære Ordfører, Kjære Formannskap, Kjære Kommunestyre! Lytt til folket, ivareta våre interesser, og stopp utbyggerens massive planer.

Det er i denne type saker dere kan gjøre en forskjell for byen vår – vedtakene om utbygging gir varige endringer som påvirker alle som går forbi eller er naboer til nybyggene i de neste hundre årene. Gi oss vennlige småhus og trivelige nabolag!