I forrige uke var det to ran i ungdomsmiljøer på Hedmarken. Torsdag ble en ung person ranet i nærheten av sykehuset i Hamar. Fire personer mellom 15 og 18 år er siktet i saken.

Dagen etter ble en gutt på under 15 år ranet for et belte utenfor Løtenhallen. Her er to personer mellom 15 og 18 år siktet. Samme dag, altså fredag, skal det ha skjedd nok et ran i Hamar.

Hva er det slags utvikling vi nå er vitner til?

Er det tilfeldigheter at alt dette kommer nå, og så tett, eller er det en utvikling og endring i samfunnet det vi nå er tilskuere til?

Blant ungdom på flere skoler øker nå bekymringen. Mange kjenner noen som har vært utsatt for ubehageligheter, og vi vet også at det ved minst en skole i Hamar de siste dagene er sendt ut en melding til foreldre om uønskede hendelser.

Også tidligere i vinter har HA rapportert om lignende saker.

Det er nå på høy tid at det gjøres en analyse av situasjonen. Fra kommunalt hold, og fra politiet, må det komme konkrete tiltak som gjør at det blir satt en stopper for at den uhyggen som ungdom nå opplever.

En av de som som er siktet etter den - foreløpig - siste hendelsen i Hamar, ble nylig dømt til en lengre fengselsstraff for drapsforsøk med kniv.

Det viser at evnen og viljen til alvorlig voldsbruk er tilstede, og det vekker stor bekymring.

Hvem er disse ungdommene som begår disse handlingene? Aldersmessig ser de ut til å være mellom 15 og 18 år.

Kommer de fra et bestemt miljø, er det noen sammenfallende trekk i bakgrunn?

Kommunene har såkalte SLT-koordinatorer. SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Vi går ut i fra at disse nå jobber sammen med politiet med den konkrete, skremmende situasjonen som har oppstått.

En ting er at det er viktig å få på plass reaksjoner som er riktige for disse ungdommene som blir tatt for dette.

Men aller viktigst er det å forebygge at dette skjer.

Kan for eksempel noe av dette knyttes til en stadig mer liberal holdning til narkotika?

De som etterforsker og de som forebygger MÅ stille spørsmålet hvorfor i hver eneste av disse sakene.

Informasjonen som kommer i hver enkeltsak må sammenholdes og brukes godt.

For den situasjonen ungdommene våre opplever der ute nå, den kan vi ikke leve med.