Nå er det alvor, skriver teatersjefen på Teater Innlandet i et innlegg i HA. Thorleif Linhave Bamle sikter til den økonomiske situasjonen for teateret.

Gjennom ni år har Teater Innlandet langsomt blitt økonomisk svekket i sin evne til å utføre sitt mandat, skriver han.
Og nå advarer mannen mot at det kan gå mot magrere tider i teaterinstitusjonen som har vært en viktig hjørnestein i Hamars kulturliv, og et bunnsolid kunstnerisk innslag i Hamars fantastisk innholdsrike og gode kulturhuskvartal.

Tida er vrien for mange. HA har den siste tiden også fulgt med på prosessen for å holde liv i en annen av byens storstuer; Vikingskipet. Vår nasjonale skøytearena trues også med mørke.

Det koster penger å legge is i disse energikrisetider. Mye penger.

Uansett om du foretrekker skøyter eller teater, eller går på begge deler; for Hamars, Hedmarkens og Innlandets del må vi holde liv i storstuene våre.

Det er ganske paradoksalt, faktisk, at det er nettopp nå de sliter med å holde seg på beina, nå som vi trenger litt sirkus i livene våre mer enn på lenge.

Med krig og kriser og uro i det som kan virke som alle hjørner, trenger hodene og hjertene våre noe å flykte i, og glede seg over.

Kunst, kultur og idrett fyller den funksjonen. På hver sin måte, men ikke minst samlet.

Teater Innlandet og Vikingskipet er helt essensielle deler av Hamars sjel.

Teatersjefen kaller det teateret har vært gjennom for en gradvis nedbygging, og sier at nå klarer de det ikke lenger. Nå kommer de store kuttene.
Det står sterkt i kontrast til alle de politiske lovordene og festtalene, sier han. Og har rett.

Et teater uten penger kan ikke lage teater.
En skøytearena uten is kan helt åpenbart ikke være et tilbud som skøytearena.

Felles for dem begge, er at vi på byens vegne frykter de langsiktige konsekvensene av pengeproblemene.

Hamar skal ha sitt bunnsolide teater, et teater som nylig skapte nasjonal debatt gjennom oppsettingen av et omstridt teaterstykke.
Hamar skal ha is i sitt Vikingskip, som aktiv og velfungerende nasjonalarena, og som bindeledd bakover i skøytehistorien denne byen har en stor plass i.

Det er verdt å kjempe for å beholde lyset i storstuene.
Det er dit vi skal gå for å kjenne at vi lever.