Tidligere fylkesordfører Sverre Kristin Fjeld døde natt til mandag i forrige uke. Han sovnet stille inn på Finsal omsorgssenter.

Sverre Kristian var født 1. mai 1930 og vill blitt 93 år på kommende 1. mai. Han ble født og vokste opp på eiendommen Grindereng i Stange og var bokstavelig talt født inn i arbeiderbevegelsen. Hans far, Kristian Fjeld, var ordfører i Stange og Sverre Kristian fulgte helt fra unge år i sin fars fotspor.

Etter krigen ble Kristian Fjeld valgt inn på Stortinget og ble også landbruksminister og familien flytte for en periode inn til Oslo. Sverre Kristian var 16–17 år den gang og flyttet med familien til Oslo.

Her engasjerte han seg raskt i politisk arbeid i AUF. Han kom også inn i skøytemiljøet i hovedstaden og ble en habil skøyteløper i ungdomsårene og har blant annet deltatt i stevner med Knut Johannesen.

I 1952 kom Sverre Kristian tilbake til Stange. På den tida traff han også sin kjære Inger, som han senere skulle bli gift med. De giftet seg i 1957 og kunne da flytte inn i en liten leilighet de fikk tildelt i Hamar. På den tida måtte man være gift for å få tildelt leilighet.

Av yrke var Sverre Kristian revisor og var i mange år kommunerevisor i Hamar. Politikken slapp han imidlertid ikke. Han var engasjert og hadde tillitsverv i Hamar Arbeiderparti. Da han ble nominert som fylkesordførerkandidat før valget i 1975 var han leder av Hamar Arbeiderparti.

Ved valget ble Sverre Kristian valgt til Hedmarks første direktevalgte fylkesordfører. Senere ble han gjenvalgt hele fire ganger og fikk til sammen 20 år som fylkets fremste tillitsvalgte før han takket for seg og ble pensjonist. Så langt er han den lengst sittende fylkesordfører i landet.

Med sitt sterke politiske engasjement gjorde Sverre Kristian seg gjeldende i en rekke tunge verv. Blant annet var han mangeårig styreleder i både Opplandskraft og Hedmark Energi.

Han var levende opptatt av hele fylket sitt og reiste mye rundt for å møte folk. Med sitt smittende humør og gode replikk var han en populær og avholdt fylkesordfører.

Også etter at han gikk av og ble pensjonist engasjerte han seg og tok på seg styreverv. Blant annet var han i mange år styreleder for Sindre Hektoens Fjellhotell på Savalen.

Han glemte heller ikke sitt kjære arbeiderparti. Sammen med Odvar Nordli og flere andre gode partifeller engasjerte han seg sterkt i den daværende veterangruppa til Hedmark Arbeiderparti. Her var han også mangeårig leder. Da helsa begynte å skrante, ringte han meg og ba meg ta over, noe jeg selvfølgelig sa ja til.

Jeg hadde kjent Sverre Kristian siden jeg kom inn i fylkestinget i 1979. Vi ble gode venner. Etter at jeg ble ordfører i Stange fra 1984 utviklet vi også et nært samarbeid på mange områder, men spesielt når det gjaldt byggingen av Stange videregående skole og Stangehallen. Han var alltid positiv og ville det beste.

Nå er Sverre Kristian Fjelds livsreise slutt. Det er vemodig å tenke på. Han oppnådde mye og sto i spissen for mange saker som har brakt Hedmark og Innlandet framover.

Tankene går nå til Inger og familien.

Takk for følget, Sverre Kristian. Fred med ditt gode minne.