På vegne av Bondesvea Velforening vil vi i styret uttrykke vår store bekymring for at Hamar kommune planlegger å legge ned skolen vår, Storhamar barneskole.

Bondesvea er et stort og attraktivt boligområde der det bor mange barnefamilier, og det er også i vårt nabolag generasjonsskifte, der stadig flere barn kommer til vårt område. Vi som sitter i styret har alle bevisst flyttet til Storhamar skolekrets og Bondesvea, og vi vet at dette også gjelder for flere i Bondesvea.

Vi hadde alle hørt om skolens utdaterte skolebygg og dårlige inneklima, men vi har tenkt at det er ting som enkelt kan gjøres noe med og at det er de andre verdiene ved skolen som veier tyngre.

Det har gått på folkemunne at kommunen snart vil satse på skolen, og gi bygningen den renovering som kreves. Men dette har tydeligvis Hamar kommune aldri hatt i sine planer, selv om de selv villig informerer beboerne om at en sånn bygningsmasse bare holder i 30 år.

Savner vedlikehold

Et byggs levealder er vel mest avhengig av at man holder det vedlike. Penger til forvaltning, drift og vedlikehold er alfa og omega. Vi lurer derfor på hva Hamar kommune egentlig har gjort disse årene?

De har i hvert fall ikke satset på våre skoler, våre barna eller vårt læringsmiljøet. Bare for å sette det helt ytterst på blyantspissen for Hamar kommune, vi er alle klar over at de gamle heller ikke er prioritert.

Men skolebyggenes tilstand + eldrebølgen har vi vel snart vært klar over i 20- 30 år?

For oss var blant annet skolevei, skolens grønne- og varierte uteområde, tilhørigheten og skolens omdømme viktig for oss når vi tok et bevisst valg om at Storhamar barneskole er vårt ønske for barna våre.

Flere vil kjøres

Skoleveien er trygg for alle elevene som bor i Bondesvea. Selv vinterstid kan alle elevene gå til skolen, og vi foreldre føler oss trygge. Dersom barna i Bondesvea flyttes over til Greveløkka, må de krysse Hakabekkvegen hver eneste dag, som er en meget trafikkert vei og i tillegg har uoversiktlig fotgjengerfelt.

Man kan jo også undre seg hvorfor så mange søker seg til Storhamar barneskole, og ikke til Greveløkka, som visstnok har massevis av plass ut fra det Hamar kommune forteller oss.

Dersom barna må gå til Prestrud, som vi vet ikke har plass til dem, vil de også få en mer utrygg skolevei, ved at de må krysse Ringgata/Vognveien. Trafikksikkerhet nevnes jo flere steder i ulike rapporter og avisinnslag, men vektlegges det egentlig av Hamar kommune?

I årene som kommer vil det også bli stadig mer fokus og krav om å redusere klimagasser. At flere barn må kjøres til skolen er neppe særlig miljøvennlig eller bra for folkehelsen.

Samlingspunkt og smil

Mange av barna i Bondesvea bruker skolens uteområde på ettermiddagstid som et samlingspunkt for å treffe venner. De leker, spiller fotball, går på rulleskøyter, spiller bordtennis, slåball og mye annet, alt etter vær og årstid.

Storhamar barneskole har et fantastisk stort uteområde, med mange muligheter til å utfolde seg i fri lek.

Vi klarer ikke å forstå utredningsrapporten som er blitt gjort av Hamar kommune, hvor de blant annet trekker ned på uteområdet til Storhamar barneskole. Hver eneste ettermiddag/kveld året rundt er det flere barn som har glede av dette flotte uteområdet.

Skolens kollegiale miljø gjenspeiler seg i alle møter både foreldre og elever har med skolen. Det er ingen tvil om at lærerne på skolen trives.

Dette miljøet skal vi ikke ta som en selvfølge! Vi ønsker å sende barna våre til en barneskole der både voksne og barn trives.

Smil, hei og raushet er verdier som barna lærer på skolen vår!

Bygg og bevar

Vi vil ikke at Storhamar barneskolen skal legges ned. Vår barneskole er barnas hverdag - den er vår trygghet og den betyr så mye mer for oss enn vi klarer å formidle med ord på et papir.

Bygg en ny skole på området der den gamle står, bevar gjerne A-bygget som et minne om de «fine» gamle dager.

Når et filmteam velger ut Storhamar barneskole, blant alle landets skoler burde vel også dette sende ut noen signaler til Hamar kommune og alle politikere at dette er noe vi burde verne om.

Det vil med sikkerhet også komme flere viruspandemier, hvordan skal man klare å holde avstanden som kreves på en større skole? Hamar kommune mener vel ikke at det er bra for barnas psykisk og fysiske helse å igjen bli plassert på hjemmeskole?

Som kjent scorer Hamar høyt på nasjonalt skolebarometer. Hvorfor vil da Hamar kommune endre på noe som beviselig fungerer bra?

Hvem mener egentlig Hamar kommune at det å legge ned Storhamar barneskole er til det beste for?

Vi undrer oss grønne (som parken som Einar Busterud liksom «lover oss», eller over andre utsagn som at «vi har ikke til hensikt å bruke tomten til bolig/blokk-utbygging»).

Bevar Storhamar barneskole, hør på vår aksjonsgruppe!

På vegne av styret i Bondesvea Velforening,
Marit Steen,
Carl Erik Engebakken,
Marthe Tofte,
Linn Dybdahl og
Kari Irene Mausethagen.