Ser det skrives om strømforbruk vedr bygging på Heggvin. Det antyder 1% av all kraftproduksjon.

Det må vel være et krav fra myndigheter og kommune at det monteres solceller på alle bygg.

Dette vil produsere mange kw som trengs spesielt sommer. Da det er behov for mye kjøling av datasentraler.

Spesielt på sommertid da behovet er størst. Solceller produserer et bra tilskudd av energi. Lite snakk om dette. Bør være et krav. Liten kostnad vedr denne bygginga i forhold.

Det prates mye om grønt skifte.