Vi har med interesse lest direktør for Innlandet Science Park Anette Mellbye sitt innlegg i HA om behovet for plassering og bygningsvolum for en slik forskningspark.

Noen spørsmål melder seg umiddelbart.

Hun hevder at en forskningspark må kreve spesifikke rammer, slik som bygningsvolum og plassering i nærheten av Hamar stasjon.

Hun sammenlikner med boligbygg og næringsparker, som tydeligvis ikke krever slike «spesifikke rammer».

Har ikke folk som bor i byen behov for samme nærhet til offentlig transport?

Og siden vi snakker om transport: Hamar kommune har jo vedtatt at jernbanen, når den en gang i framtida bygges gjennom/forbi Hamar, skal gå i den østlige traseen.

Da faller argumentet om nærhet til stasjonen bort.

Hamars politikere er i ferd med å vedta en ny sentrumsplan. Den har mange positive elementer, særlig om byggehøyder i sentrum.

Hva er grunnen til at Mellbye mener at en science park kan få bygge vesentlig høyere enn resten av sentrum og resten av strandsonen i samme plan?

Bildet viser åtte etasjer. Et av Bane Nors ønskede alternativ er på inntil 10 etasjer.

Og hvilken vegg vil ikke dette danne mot Mjøsa? En utsikt og nærhet til Mjøsa som politikerne helt siden byen ble opprettet har vært opptatt av!

Det er vel verdt å studere illustrasjoner fra f.eks. jernbaneparken, som kommunen har lagt ut.

Er det tilfeldig at vi som regel får bilder fra Mjøsa/Tjuvholmen i oppslagene?

Og hvilken vegg vil ikke dette danne mot Mjøsa? En utsikt og nærhet til Mjøsa som politikerne helt siden byen ble opprettet har vært opptatt av! 

Byentusiastene ved Dag Tangen, Magne Kvam, Atle Ottosen, Einar Lund, Dagfinn Nyborg, Kjell Bjørklund og Ida Kristin Lie. Hedmarken lokallag av Fortidsminneforeningen v/Bjørg Eva Aasen, Byentusiaster og representant for Hedmarken lokallag av Fortidsminneforeningen, Hamar

Den nye sentrumsplanen går inn for at Hamars noe høyere og ny bebyggelse skal ligge langs Vangsvegen fra Fugleset-tomta og utover.

I den forbindelse vil jeg minne om at denne tomta ligger kun 400 meter fra stasjonen, mens den nye forskningsparken vil ligge 150-200 meter fra stasjonen. Du verden for en forskjell!

Hamars politikere må avvise disse byggehøydene. Bygg lavere eller et annet sted!