Tusen takk til alle dere som stemte på oss, ga oss personstemmer og slengere. Vi skal gjøre alt for at det vi har gjentatt gang etter gang skal bli handling, ikke bare ord.

Vi ønsker at dere, innbyggerne våre tar kontakt, sier ifra om det dere føler på, kjenner på, opplever og tenker. Vi vil vite hva som foregår i kommunen vår.

Vi vil gjøre alt for at ord nå blir til handling.

Nå har det kommet frem en del saker i forhold til lovpålagte tjenester som ikke fungerer, og vi vet om flere som synes det er vanskelig å si ifra til kommunen, da de er redde for å bli straffet og til og med bekymret for å få det verre, slik skal vi ikke ha det! Vi ønsker åpenhet, ærlighet, og ingen skal være redde for å fortelle sin historie.

Vi vil ved første anledning be om at vi som politikere får vite hvor mange saker som faktisk ligger på bordet, når det gjelder lovbrudd av lovpålagte tjenester, og hvor mange saker som statsforvalteren har fått fra våre innbyggere.

Det gjelder alle tjenester. Vi ønsker å få vite hvordan dette håndteres, og kan ikke fortsette se på at våre innbyggere ikke får det de har krav på.

Vi vil jobbe for at kommunen fremover jobber med å finne løsninger for de det gjelder, og vi vil se på andre løsninger for å få det til for flere. Det gjelder i stor grad omsorg som BPA, sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og dagaktivitet, tjenester både for yngre og eldre.

Men, også de som ønsker å bygge, utvikle og gjøre noe utenfor sentrum.

Kommunen har sørget for utvikling i Brumunddal, og kommer ikke utenom det videre i Moelv nå med tanke på sykehuset, og det er bra, Moelv blir viktig i tiden som kommer da sykehuset vil gjøre at vi må tenke nytt, og stort.

Med sykehuset som nå kommer, så må vi også være klare for å utvikle områder i hele Ringsaker, for all forskning tilsier at folk ønsker naturskjønne omgivelser med lysløyper, turstier og større hager, og det har vi mye av i hele kommunen. Vi må bare sørge for å vise det frem, legge til rette og la folk få bo der de har lyst, kanskje med en liten skole, ikke midt i et bysenter.

Ringsaker kan virkelig være «kinderegget», og tilby begge deler, alt etter hva man selv ønsker.

Vi ønsker nå at hele kommunen er med i regnskapet.

Vi vil også kjempe hardt for å se på forebyggende tiltak i barnevern, skole og oppvekst, samt forebygge ensomhet.

Når det gjelder demens og den store økningen vi vet kommer der, både for yngre og eldre, vil vi gjøre alt vi kan for å være forberedt, ha individuelle tilbud til flere.

Sykehjemmene fortviler også fordi de ikke har kapasitet til å jobbe med stimulerende arbeid, som kan gjøre livskvaliteten bedre.

Vi må ha alternative tilbud som sørger for ivaretakelse av alle, og ikke minst vil det føre til at det i stor grad er forebyggende både for pasient, pårørende og den ansatte.

Vi har en stor jobb å gjøre, vi skal kjempe hardt for at flere får det bedre, og at vi ikke trenger å si at vi i vår kommune ikke følger opp lovpålagte tjenester.

Men, husk å la oss få litt tid, for det er mye å rette opp i.

Nå er jobben i gang og vi skal kjempe hardt for at alle dere, våre innbyggere blir lyttet til og at vi kan finne gode løsninger slik at dere slipper å føle at all energi er en kamp mot systemet.

Vi skal være et lag.

Vi ønsker å samarbeide og finne løsninger, det er billigst for alle.

Vi vil gjøre alt for at ord nå blir til handling.