• Innlandet er landets største jordbruksfylke
 • Komplette verdikjeder for mjølk, korn, potet, grønnsaker
 • Flest dyr på utmarksbeite
 • Tredje størst på mjølkeproduksjon (etter Trøndelag og Rogaland)
 • Størst på storfekjøttproduksjon
 • Landets største kornfylke
 • Landets største potetfylke
 • Grunnlag for totalt 15 500 arbeidsplasser
 • Norges kjerneområde for dyreavl og planteforedling
 • Flest setre/støler i drift
 • Innlandet er Norges største skogfylke med om lag 26 % av landets produktive skogareal
 • 26 % av fylkets totale areal er produktiv skog
 • Årlig planting og gjødsling binder CO2-utslipp fra over 31 000 biler
 • 26 % av landets stående volum
 • 26 % av landets tilvekst
 • 42 % av landets avvirkning for salg
 • 25 % av landets verdiskaping fra trelast og trevareindustrien
 • 1 800 er sysselsatte i primærskogbruket
 • Gir grunnlag for i alt 5 000 arbeidsplasser

Innlandet er Norges største utmarksbeiteregion med sine store arealer med skogs- og fjellbeite for småfe og storfe. Totalt slippes på utmarksbeite om lag 332 000 søyer og lam fra 1584 produsenter, 10 000 geiter fra 160 produsenter og 68 000 storfe fra ca. 1500 produsenter

Det Grønne Skiftet er en katastrofe for Norge, og må legges dødt så fort som mulig. Alle klimatiltak må opphøre. Å kutte vårt lands klimautslipp med 50% er utopisk, og det vil rasere vår økonomi og livskvalitet om man prøver. Norsk landbruk vil også bli rasert. Klimahysterikere har nå f.eks rettet sin oppmerksomhet mot dyreholdet, som de vil redusere sterkt, med de følger det har for bærekraften i landbruket, norsk jordbrukskultur og norsk selvforsyning.

Det må være i samfunnets interesse og fortsette ett sterkt lokalt Norsk landbruk,med kortreist mat framfor og transportere mat kloden rundt i disse tider.

Vi i Norgesdemokratene vil kjempe for fortsatt kjøtt og mjølkeproduksjon, og ett sterkt landbruk i Norge.

Kulturlandskapet som vi er så glad i,er jo nettopp ett resultat av levende bygder.Se for dere en biltur gjennom landet vårt uten landbruk, med beitende storfe og sau.