Dette handler om alt fra å bedrive hærverk mot statuer i Frognerparken, til å legge seg ned i veibanen midt i morgentrafikken, med den konsekvens at folk ikke kommer seg på jobb i tide. Heller ikke idrettsarrangementer får være i fred.

I helga var vi vitner til at aktivistene la seg i skiløypa midt under søndagens WC-renn på Lillehammer. I Ringsaker Blad kunne vi lese hvordan dette ødela for en av Hedmarkens største skitalenter, som fikk en sjelden sjanse til å vise seg fram i WC, men som fikk løpet sitt spolert av klimapøblene som sperret løypa. Dette er bare trist.

Det er viktig at politiet og rettstaten nå tar et skikkelig oppgjør med denne typen totalt destruktive og injurierende atferd, slik at den ikke får utvikle seg. La klimaaktivistene få bøter som står i stil med ødeleggelsene de påfører de uskyldige ofrene deres.

Når de for eksempel sperrer morgentrafikken, slik de denne uka gjorde i Trondheim sentrum, bør de få bøter som tilsvarer tapt arbeidstid for alle bilistene som ikke kom seg på jobb tidsnok på grunn av køen som demonstrantene skapte.

De må også dekke utgiftene som nødetatene har i forbindelse med oppdragene for å fjerne dem Alternativet er at skattebetalerne sitter igjen med regninga, det er helt uakseptabelt.

Hvis klimaaktivistene har en god sak, bør det ikke være noen problemer å vinne fram med synspunktene sine gjennom argumentasjon. Problemet er at argumentene deres kommer til kort, og at de dermed må ty til den type adferd som er beskrevet over.

Det å jobbe for å stoppe olje og gassproduksjon på norsk sokkel vil bare være et bidrag til å forverre energikrisen som Europa står i. Samtidig vil man gi økt makt til Russland og statene i Midøsten som vil ta over leveransen av olje gass til det europeiske kontinentet, det er slik markedet fungerer.

Det er ikke slik at folk slutter å etterspørre joggesko hvis Nike slutter å tilby dem, da kommer det bare inn en ny tilbyder. På samme måte er det med olje og gass. Og da har jeg ikke nevnt bortfallet av titusener av norske arbeidsplasser, som bærer velferdsstaten…

Norge er definitivt et av få land i verden som produserer olje og gass, som tar utfordringene knyttet til klimautslipp på alvor. Vi bruker faktisk deler av inntektene fra denne næringen til å investere i ny teknologi og grønn energi.

Det må da være bedre at vi utvinner olje og gass på norsk sokkel, enn at Russland og Midtøsten får monopol på leveransen?