Jeg henstiller til alle de politiske partiene som nå sitter der eller skal ta sete i Hamar kommunestyre fra høsten av om at vår Stafsberg flyplass må bli beholdt og at den altså IKKE må nedlegges.

Den må ikke bli nedbygget med blokker og boliger forøvrig. Ingen andre kommuner/byer rundt Mjøsa har en slik bynær og operativ flyplass og Stafsberg flyplass er den eneste døgnåpne flyplassen mellom Værnes ved Trondheim og Gardermoen!

DET BETYR SIKKERHET FOR MANGE! Flyplassen har en viktig beredskapsmessig funksjon og derfra kan helikoptre og småfly fra politi, ambulanse, brannvern og andre lette og lande og kan overvåke flom, skogbranner og ulykker samt at unge og eldre lære seg å fly.

Vi trenger flere sertifiserte flygere. Snart kommer på vingene flyvedyktige EL småfly og som støyer svært lite. Temmelig sikkert blir de operative om mindre enn ti år.

I en hangar utenfor Gøteborg i Sverige testes nå det elektriske flyet ES-30 og som kan bli klodens første, elektriskerutefly for betjening av småflyplasser ( som Stafsberg !).

Jeg har selv tidligere erfart at mine reisebyrå forretningskunder har kunnet fly til møter og konferanser med småfly fra Stafsberg til Stavanger og Trondheim derfra.

Greit tur-retur på dagen. Jeg tenker meg nå muligheten for småfly ruter til Stavanger, Bergen, Trondheim og Molde/Ålesund og at Widerøe kan betjene disse rutene med de EL-flyene de snart setter i bestilling.

Og der det akkurat nå utvikles modeller med 9-30 passasjer seter.Som den tidligere politikeren Jan Moslet fra Ringsaker uttalte fornoen tiår siden i forbindelse med en da mulig flyplasspå Rudshøgda:

"Vi har allerede en flyplass på Stafsberg". Så vi må satse videre på Stafsberg som flyplass og da beholder vi i tillegg mest sansynlig de populære skogområdene rundt den.