Røhnegården er en av Hamars eldste bygårder, og ble bygget like etter at Hamar by ble stiftet i 1849. I dag framstår den som den eneste autentiske gården fra denne tiden, og er restaurert og tilbakeført til slik den en gang var.

Nå skal også noe av historien som sitter i veggene, bli vekket til live igjen. Det er Kirsti Hougen og Toril Nybrott som har tatt initiativet til å framføre en teaterforestilling i Røhnegården.

«En rød tråd» er tittelen på det historiske skueskuespillet. Etter planen skal det framføres 1. mai 2019.

– Vi håper dette skal kunne bli en årlig tradisjon, sier Kirsti Hougen og Toril Nybrott.

Speiler samfunnet

Syerskenes Forening i Hamar ble stiftet 10.7.1913. I teaterstykket fokuseres det på seks kvinner.

– Damene vi har valgt skal speile ulike sider av samfunnet slik det var, sier Toril Nybrott.

Blant kvinnene som skildres, er Kristine Andreassen, som var en viktig skikkelse i arbeiderbevegelsen på Hamar.

– Dette er en viktig historie som må fortelles, sier Bjørn Jarle Røberg-Larsen i Arbeiderbevegelsens kulturnettverk, som er med blant støttespillerne.

– Det er ikke mye som er blitt fortalt om kvinner i industrien, sier Røberg-Larsen.

– Arbeidet er viktig både som arbeiderhistorie, kvinnehistorie og lokalhistorie.

– Fritt ord» har gitt støtte til å utarbeide et manus om dannelsen av fagforeningen og motivasjonen som lå bak, forteller Kirsti Hougen og Toril Nybrott, som skriver manus sammen, mens det er Toril Nybrott som skriver musikken.

Medarbeidere

Til arbeidet har de to fått med Svein Gundersen som regissør, og Ole Gjøstøl som kapellmester. Karen Høie og Ann Kennedy Sjøkvist er med som skuespillere, men det er også flere som vil bli valgt ut.

– Vi vil gjerne ha med både lokale og yngre folk, som har scenisk erfaring, sier Kirsti Hougen og Toril Nybrott.

Folk som kan låne ut gamle klær og redskaper som syerskene kunne ha brukt, er de også interessert i å komme i kontakt med. Kanskje det er noen som har et strykejern uten strøm?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00