Skolene er fortsatt stengt, så ta med barna på tur til Smaragdgruvene. Der finnes 12 gruveganger i alt og den lengste strekker seg 80 meter inn i fjellet. Hvorfor sitte inne når man kan gå på skattejakt på stranda ved Mjøsa? Gruvene ligger på Minnesund og det er i de gamle tippene ned mot Mjøsa det kan letes etter smaragder. Det er også mulig å gå inn i gruvegangene for å se. Mjøsa er riktignok nå stor på grunn av alt regnværet, så ikke alle stiene kan brukes, men man kommer fram.
I løpet av sommeren har det jevnt og trutt blitt funnet både steiner med smaragd og krystaller. Faktisk har det i år blitt funnet en stein som noen har bydd 20.000 kroner for. Selv om ikke alle kan gjøre slike funn, så er det i alle fall mulig å bli «steinrik» etter skattejakten.
Gruvedriften startet i 1899, men nedlagt allerede i 1909. De første årene ble det gjort mange funn og i 1901 var prisene riktig høye.
Fra gruvene ble nedlagt og fram til 1960 årene var det liten aktivitet. Men etterhvert som interessen for geologi og mineraler har økt blant amatører har også besøket blitt stadig større. Faktisk kommer det amatører og samlere fra flere land til Byrud for å lete.
På stabburet til Byrud gård er det utstilling av smaragder og du kan få orientering om hvordan en smaragd ser ut.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00