De siste ukene har det stormet rundt Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso). En kostbar sluttavtale med tidligere daglig leder er en av de utløsende årsakene som har gjort at senteret nå er på randen av konkurs.

Lederne i henholdsvis Hamar og Stange Frp, Erling Behrens og Truls Gihlemoen, mener det er rett og rimelig at det sittende styret frivillig stiller sine plasser til disposisjon.

– Smiso har åpenbart hatt manglende kontroll og oversikt over økonomien. Feilansettelser og dårlig kvalitetskontroll tyder på manglende kompetanse, sier en svært tydelig Gihlemoen.

– Brukerne skal ikke lide

Hamar og Stange Frp anbefaler at hele styret stiller sine plasser til disposisjon, og at kommunestyrene sørger for å få valgt et nytt styre med en større partipolitisk bredde.

De to Frp-lederne er tydelige på at de ønsker at Smiso skal bestå.

– Styret må vise mer åpenhet for å gjenopprette tilliten til organisasjonen. Det er viktig at styret viser at de har oversikt over et så viktig tiltak som Smiso. Brukene skal ikke måtte lide som følge av økonomiske uregelmessigheter, sier de to.

Kritiserer Ap-dominans

Gihlemoen er kritisk til dagens styresammensetning, som han mener for tungt preget av lokale Ap-politikere.

– Jeg synes det er underlig å velge Trine Lise Staarvik, en ung og uerfaren varaordfører, til å sitte i styret. Visste hun hvilken redningsaksjon hun sto overfor da hun ble valgt, spør han retorisk.

Frp-lederne er enige om at det nye styret må forankres i kommunestyrene på Hedmarken.

– Nå må man sørge for å velge kompetente og erfarne styrefolk med erfaring fra tidligere redningsaksjoner. Jeg etterlyser også en større politisk spredning slik at flere partier er representert, sier Gihlemoen.

Frp-lederne vil ikke kritisere eller peke på navngitte styremedlemmer. Om nyvalgt styreleder Thorleif Sørhol Nielsen, som hittil har fått gode skussmål internt hos Smiso, sier Behrens følgende:

– Vår anbefaling gjelder hele styret. Det kan være naturlig at Nielsen blir valgt inn igjen som leder, men det skal vi ikke ta stilling til her og nå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00