Åkersvika har i årevis skapt mye hodebry i forbindelse med den planlagte utvidelsen av E6 gjennom Hamar. Drøye to kilometer av vegstrekningen ligger innenfor naturreservatets grenser, noe som medfører at store beskyttede naturarealer må frigis når vegen skal utvides til fire felt.

For å kompensere for tapet av vernet mark, er det et krav om at man tilfører naturreservatet tre ganger så mye areal som det man bruker til vegutbygging. Målsettingen er at de avbøtende tiltakene skal gjennomføres slik at områdets verneverdi og økologiske funksjoner opprettholdes i størst mulig grad.

Klima- og miljødepartementet har bestemt at E6-traseen ikke skal inngå i verneområdet, og at det skal foretas en grensejustering for å utvide reservatets område.

Utvider mot nord og øst

Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet en plan for hvilke områder som kan bli innlemmet i reservatet. Områdene på til sammen 200 mål har stor geografisk spredning, men ligger alle i direkte tilknytning til det eksisterende verneområdet. Naturtypemessig henger derfor flere av dem naturlig sammen med tilsvarende naturtyper i dagens reservat.

Områdene som kan bli inkludert ligger alle rundt Åkersvika, men hovedsakelig på østsiden. Deler av Flagstadelva, Vidarshovstranda, Kjonerudstranda, Åker stasjon, Ridabu, Hjellum og Kåterud er blant områdene som kan få status som verneområder.

Noen av disse områdene har per i dag ikke kvaliteter som kvalifiserer for vern som naturreservat, men Fylkesmannen legger til grunn at disse arealene skal restaureres for å skape verdifulle natur- og våtmarkslandskap.

Klagefrist 16. mai

Fylkesmannens verneforslag er nå ute på høring. Fristen for å komme med uttalelser, innspill eller klager er satt til 16. mai.

Også vegvesenet er sterkt involvert i prosjektet. Kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg opplyser at reguleringsplanen for ny E6 vil bli lagt ut på høring i perioden fra 15. april til 1. juni.

– Grensejusteringen av naturreservatet må vedtas i statsråd på Slottet før reguleringsplanen for E6 kan vedtas, sier Søberg.

Det er et mål om å fullføre alle høringsrundene i løpet av våren og sommeren, slik at planene kan vedtas innen året er omme.

I Nasjonal transportplan er det lagt opp til byggestart tidligst i 2018, men statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (Frp), har tidligere uttalt at regjeringen jobber for å framskynde byggestarten til 2017, og at man ønsker å bygge ut strekningen Kolomoen-Biri i én etappe.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.