– Vi har hatt så mange gode opplevelser med Defrost, at det er klart flere av oss tenker at vi en gang skal komme tilbake og bygge dette videre, sier Martine Børresen, en av representantene fra Defrost Youth Choir.

– Det er et veldig trygt miljø som det er godt å være en del av.

Og det er nettopp slikt kultursjefene i de fire kommunene vil høre mer av i framtida, og en av hovedgrunnene til at de nå har bevilget 150.000 kroner i tre år til disse to organisasjonene. Det handler om å rekruttere, utvikle og ikke minst tilbakeføre kulturkompetansen til området. Valget falt på disse to fordi de allerede er godt etablerte i regionen.

– Begge er viktige rekrutteringsarenaer for barn og unge, de er godt forankrede og flinke til å skape god kvalitet, sier kultursjef i Hamar, Morten Midtlien.

idretten som forbilde

– Idretten er flink til å organisere seg og satse regionalt, klarer vi å komme dit innen kultur også er det grisekult, sier kultursjef i Ringsaker, Asle Berteig. Leder for HEBU, Øystein Skjesol er ikke bare glad for pengene, men også enig i tankegangen:

– Vi ser behovet for et bredt tilbud, også oppover til dem som vil komme langt med musikk i regionen. Og dét ender opp i folk som vokser opp her, tar videre musikkutdanning andre steder, og som kommer tilbake. Regionen vår er tuftet på det.

Også styreleder i Defrost, Niels Hagen, er takknemlig for anerkjennelsen.

– Vi ønsker å rekruttere mer ute i kommunene, finne de som vil satse videre, og vi vil jobbe enda tettere med kulturskolene.

fortsettelse følger

Initiativet er et lite steg fram til noe som kultursjefene håper vil vokse.

– Vi fire kommunene går sammen nå, og så kan andre komme etter, sier kultursjef i Løten, Bente Hagen. I neste runde snakkes det om at den regionale korpsmusikken vil kunne få et lignende løft. Også andre kunstarter som teater og dans vil kunne inngå i ordningen.

– Det har vært morsomt å få til dette, som en start, sier en optimistisk Asle Berteig.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00