Det var seks personer som besvimte på konserten med Sivert Høyem i kulturhuset sist torsdag. To personer ble sendt til legevakten for en sjekk. Det har vært spekulert i om oksygenmangel på grunn av dårlig sirkulasjon har vært årsaken.

Tok ut rapporter

Kulturhusleder Durita Brattaberg opplyser at kulturhusledelsen har tatt ut rapporter fra det moderne ventilasjonsanlegget som kulturhuset har. Oksygeninnholdet i salen logges fra minutt til minutt.

Under konserten var gjennomsnittet for oksygeninnhold i lufta godt innenfor verdiene myndighetene har satt for godt inneklima. På det høyeste ble det målt 1.434 ppm, som også er innenfor normen. Anbefalte verdier i skoler, barnehager og kontorer, er opp til 1.000 ppm.

Ifølge Folkehelseinstituttet er disse målingene kun en indikator på komfort, og for å hindre vond lukt. Verdiene har ingen sammenheng med eventuelle kvelningssymptomer.

- Nivåene i Hamar kulturhus er lave, og godt innenfor nivåene som er satt av myndighetene for et godt inneklima. For at inneklima skal kunne bli farlig og framprovosere besvimelser, må verdiene ligge fra 12.000 ppm og oppover. Kirsten Flagstad-salen hadde øverste verdi klokken 22 på 1.434 ppm, sier Brattaberg.

Individuelle årsaker

Brattaberg var selv til stede på konserten, og opplevde at folk koste seg.

- Vi var ikke i tvil om at ventilasjonen fungerte, og at det var nok oksygen, sier Brattaberg.

Kulturhusledelsen har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, som sier at tilfeldige, individuelle og psykologiske faktorer kan spille inn.

Garderobeplikt og vakt

For å redusere sjansen for å oppleve besvimelser senere, vil kulturhuset innføre garderobeplikt på konserter, og dedikert beredskap med førstehjelpskompetanse.

- Vi hadde sju personer i staben med førstehjelpskompetanse, og de håndterte situasjonen fint. Som godt vertskap forplikter vi oss til å ta sikkerheten på alvor, og dette ble ivaretatt, sier Brattaberg.

Glad for oppmerksomhet

På spørsmål fra HA om medietrykket oppleves utfordrende til tider, svarer Brattaberg dette:

- I det store og det hele synes jeg vi får mye positiv oppmerksomhet. Siden åpningen har vi fått godt fram det vi jobber med i første driftsåret i kulturhuset. Det er mye som skal etableres, og vi kan ikke forvente at alt blir feilfritt. Vi lærer av alle gode innspill. Hva gjelder media så er det et privilegium å ha så stor interesse som vi har. Mange aktører sliter med å komme gjennom med det de har på agendaen. Vi opplever stor interesse hos publikum også. Derfor har jeg stor tro på at vi skal nå målet om å bli et kulturelt kraftsentrum for Innlandet, og en viktig møteplass for folk i alle aldre i Hamar, sier Brattaberg.

Les også
DEBATT Les hva HA mener.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00