– Det er ikke ty­pisk hed­mar­king å være tung og traust – bare se på hva vi kla­rer å ar­ran­ge­re her! sier Anders Baas­mo-Christiansen, og blir av­brutt av spon­tan­ap­plaus fra sa­len. Lat­te­ren brer seg mel­lom sa­len mens skue­spil­le­ren for­tel­ler stu­pe­tårn­vit­ser, og et­ter å ha lest opp det noe mer al­vors­tun­ge Rolf Jacobsen-dik­tet «Til Jor­den», er­klæ­res fest­spil­lene for åp­net. 

Der­et­ter er det tid for den tra­di­sjons­ri­ke «El­ve­rums­san­gen» med El­ve­rum Manns­kor – før di­ri­gent Bjar­te En­ge­set tar over sta­fett­pin­nen og in­tro­du­se­rer pro­gram­met. 

Før­s­te ut er Geirr Tveitts «Brudlaupssuite». Her føl­ger man et bryl­lup fra frie­ri til en vill bryllupsfest, der sja­lu gjes­ter lu­rer i bru­den lak­ser­ol­je og alt til slutt ut­ar­ter med vest­landsk sterkøl. En­ge­set lok­ker fram Tveitts fin­slep­ne or­kes­ter­ko­lo­ritt fra Ung­doms­sym­fo­ni­ker­ne, og et­ter en le­ven­de in­tro­duk­sjon fra di­ri­gen­ten, er det eks­tra gøy å føl­ge de hu­mo­ris­tis­ke de­tal­je­ne i mu­sik­ken.

He­ro­isk trom­pet­kon­sert

Det har gått 40 år sida Ole Ed­vard Antonsen før­s­te gang var so­list med Ung­doms­sym­fo­ni­ker­ne. Den­ne gan­gen re­tur­ne­rer han med trom­pet­styk­ket over alle: Joseph Haydns trom­pet­kon­sert. Antonsen glir søm­løst opp i et svim­len­de høyt leie, og gir me­lo­di­lin­je­ne ret­ning med en tid­vis ly­risk, tid­vis mer he­ro­isk trom­pet­klang. Både ras­ke løp og an­sat­ser spil­les klart og ty­de­lig. Eks­tra fint er det at Antonsen de­di­ke­rer eks­tra­num­me­ret sitt til fest­spil­le­nes tre ini­tia­tiv­ta­ke­re Leif Jørgensen, Har­ry Kve­bæk og Karsten Andersen.

Mek­tig or­kes­ter­brus

Et­ter pau­se er det for al­vor Ung­doms­sym­fo­ni­ker­nes tur til å skin­ne, med Brahms mek­ti­ge sym­fo­ni nr. 2 i D-dur. På kort øv­ings­tid har en­semb­let fått en fin sam­klang, og mu­sikk­stu­den­te­ne er svært godt sam­spil­te – til tross for at sym­fo­ni­en er både kom­pleks og kre­ven­de. 

Horn­so­lis­t Nicolai Heuer im­po­ne­rer, og cel­lis­te­ne ut­mer­ker seg med en mørk, fin klang. Noen gan­ger spri­ker in­to­na­sjo­nen litt, men stort sett er or­kest­ret im­po­ne­ren­de sam­spil­te. Fi­na­len er en kraft­opp­vis­ning, med et liv­lig or­kes­ter­brus og en mas­siv av­slut­ning, til tram­pe­klapp og stå­en­de ap­plaus.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.