– Det­te er en stund der dere kan leg­ge bak dere ju­le­stria, og bru­ke tid på ro og et­ter­tan­ke, sa He­le­ne Bøks­le da hun øns­ket vel­kom­men til ju­le­kon­sert for­an en full­satt Vang kir­ke.

Den sør­lands­ke ar­tis­ten og san­ge­ren er et av nav­ne­ne man­ge nord­menn for­bin­der med ad­vents- og ju­le­tid, for i til­legg til å ha del­tatt på «Stjer­ne­kamp» og Me­lo­di Grand Prix, har hun si­den 19-års­al­de­ren tur­nert med ju­le­kon­ser­ter. I 2009 ga hun også ut en egen ju­le­pla­te, som ble en stor salgs­suk­sess. 

Bøks­le er in­spi­rert av fol­ke­mu­sikk, og tar i bruk man­ge ele­men­ter der­fra når hun blan­der den med pop­mu­sikk. Ofte fram­fø­rer hun eget ma­te­ria­le, men hun bru­ker også man­ge tra­di­sjo­nel­le san­ger når hun hol­der kon­ser­ter.

Kon­ser­ten star­tet med ro­li­ge to­ner, før Bøks­le og de tre mu­si­ker­ne i ban­det ent­ret sce­nen, grep mik­ro­fo­ne­ne og fram­før­te «Mitt hjer­te all­tid van­ker». Det ble an­dek­tig stem­ning da hun fort­sat­te med «O kom alle sje­ler».

Min­net om de tren­gen­de

– Vi går inn i årets mør­kes­te tid. Og kan­skje har den ald­ri vært så mørk som nå, sa Bøks­le – og min­te pub­li­kum om flykt­ning­kri­sen og ter­ro­ren som har pre­get høs­ten. Hun for­tal­te his­to­ri­en om en ny­an­kom­met sy­risk fa­mi­lie, som had­de øns­ket å høre en av san­ge­ne hen­nes. Den had­de de brukt som trøst un­der fluk­ten fra Alep­po til Oslo. Til­hø­rer­ne lot seg røre da hun sang «Mitt Land» og de­di­ker­te den til alle barn som er født inn i krig og ter­ror.

Bøks­le øns­ket også min­ne om at jula er en mu­lig­het til å gi dem man er glad i om­tan­ke:

– Den fi­nes­te ga­ven man kan gi hver­and­re er tid. Man­ge har gått bort til meg et­ter kon­ser­ter og for­talt meg at de skul­le øns­ke de had­de mer tid til sine med­men­nes­ker og de som har be­hov, fort­sat­te hun – før pub­li­kum fikk høre «Gje meg handa di, ven». Kon­ser­ten fort­sat­te med en fol­ke­mu­sikk­in­spi­rert ver­sjon av «Det hev ei rose sprunge». Al­ler mest ap­plaus ble det nok li­ke­vel da hun sang ju­le­klas­si­ke­ren «O Hel­ga Natt», med stemningsfult bi­drag fra band og pia­nist Sind­re Ho­tvedt.

Tra­di­sjon tro ble ju­le­kon­ser­ten av­slut­tet med at pub­li­kum sang med på «Dei­lig er jor­den». Og – kan­skje som en opp­ford­ring til et­ter­tan­ke i vin­ter­mør­ket – gikk pub­li­kum ut til to­ne­ne fra «Stil­le Natt».

Fakta

Helene Bøksle

  • Norsk sanger og skuespiller.
  • Har siden 2000 reist landet rundt med julekonserter som trekker tusenvis av tilhørere.
  • Deltok i Melodi Grand Prix i 2011 og «Stjernekamp» i 2013.
  • Albumet «Det hev ei rose sprunge» ble en stor suksess, og solgte til platina.
Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.